Kód CZ

Starý Harcov

Osada: Nový Harcov  

Kostel Navštívení P.Marie

1858-60 J.Schwarzbach

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Liberec, s.o.Liberec

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3070 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)      Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)      Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957 (Liberec X)

 

 

Kód CZ

Nový Harcov

(Neu Harzdorf)

Kaple

1840-1

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.4.2013