Kód CZ

Benátky

(Benatek)

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaplička se slunečními hodinami

 

Kamenný kříž

Proti kapli, z r.1887 s reliéfy sv.Jana Nepomuckého,P.Marie, a sv.Floriána na hranolovém soklu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Ben%C3%A1tky_%28u_Litomy%C5%A1le%29_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_%C4%8Dp._74_%281%29.jpg/800px-Ben%C3%A1tky_%28u_Litomy%C5%A1le%29_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_%C4%8Dp._74_%281%29.jpg

 

Boží muka

Na hranici s katastrem Litomyšle, zděná trojboká s barevným sgrafitem a obrázky na plechu

F_D_Bozi-muka_01.jpg

 

Památník padlým

Památník obětem první světové války

 

Hradiště Hrutov

Nad obcí nalevo u silnice zbytky nevehkých, hliněných valů kruhovitých (dva valy se spečenými základy a dva příkopy) tzv. Hradisko. Již Herm. Jireček viděl v nich pozůstatek Hrutova, který se dle listin 11. a 12.věku při bráně zemské na Trstenici nacházel.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_16031657/img/38/3264x1840_P4LNde.jpg?fl=res,2200,2200,1

 
Obecná škola

dnes mateřská škola blízko kapličky. Nízká jednopodlažní budova s valbovou střechou má mnoho z původního snad pozdně klasicistního vzhledu. Nevhodně zmodernizována po roce 2005.

Pohled na budovu

 

Hostinec

Stojí v druhé zatáčce za kapličkou, stojí tu stále původní kuželkárna, ale jinak je celý zevnějšek budovy zmodernizován a upraven, fasáda je hladká se žlutým odstínem.Stále v provozu.

Restaurace u hlavní silnice

 

[Kovárna č.p.2]

Na  rohu ulice na hranici Litomyšle a Benátek. Bývala roubená patrová. Zanikla před r.2000.

 

Usedlost č.p.34

S s vysokou roubenou světnicí

 

Mlýn č.p.63

 

Usedlost č.p.68 - Kopeckých

S obytnou budovou s mansardovou střechou

 

Mlýn č.p.69

 

Mlýn č.p.71

Nedaleko zaniklé kovárny. Se stodolou z r.1869

 

Usedlost č.p.74

U kapličky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Ben%C3%A1tky_%28u_Litomy%C5%A1le%29_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_%C4%8Dp._74_%284%29.jpg/1280px-Ben%C3%A1tky_%28u_Litomy%C5%A1le%29_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_%C4%8Dp._74_%284%29.jpg

 

Kovárna č.p.82

Na  začátku obce u řeky

 

Kamenolom

Nedaleko středu obce, V lomu se těží svrchnokřídové pískovce s hojným výskytem klepet desetinožce Protocallianassa antiqua

Popis: image010

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

1850 Politický okres Litomyšl

1960 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

znak obce Benátky

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1547

 

rok

obyv 

domů 

1843

 

 

1880

 

 

1921

 

 

1927

431

 

1930

 

 

1950

 

 

1988

 

 

2006

328 

 

  

 www.obecbenatky.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Soupis památek 29, 1908

 

A) litomyslsko.cz (17.2.2012)

B) geologie.vsb.cz (17.2.2012)

 

16 – 16 – 0

13 – 10 - 0

Jaromír Lenoch  © Aktualizace 15.12.2022

Předchozí editace: 17.2.2012