Kód CZ

Bohuňovice

(Bohuniowitz)

Osada: Řídký

Kostel sv.Prokopa

1724 přestavěn 1818

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_d/U8GBCo.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov

Při silnici k Litomyšli

 

Kamenný kříž

Před kostelem, 1889. Nápis vpředu: Kriste! Budiž / věčné moje heslo / praporec můj buď / svatý Tvůj kříž / neb i pro mne / na Golgotu nes- / lo tělo Jeho hroz- / nou dřeva tíž. Nápis vzadu: Ke cti a chvále boží / postaveno nákladem / manželů / Hudečkových / 1889

 

Kamenný kříž

Centrální na hřbitově

 

Pamětní desky na I.světovou válku

Okolo vchodu do bývalé školy

 

 

Obecná škola

Dnes Obecní úřad čp.13, jednopodlažní budova  ze třicátých let

Obecní úřad

 

Usedlost č.p.2

S roubenými komorami nad vjezdem

Bohuňovice, road No. 317.jpg

 

Usedlost č.p.9

 

Usedlost č.p.10

 

Usedlost č.p.14

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Bohu%C5%88ovice%2C_old_farm.jpg/1280px-Bohu%C5%88ovice%2C_old_farm.jpg

 

Usedlost č.p.21

 

Usedlost č.p.22

 

Dům č.p.41

 

Dům č.p.51

 

Dům č.p.52

 

[Komora]

Roubená

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Bohumil_Vavrou%C5%A1ek_Litomy%C5%A1lsko.png/1280px-Bohumil_Vavrou%C5%A1ek_Litomy%C5%A1lsko.png

 

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

1850 Politický okres Litomyšl

1960 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167

 

rok

obyv 

domů 

1843

 

 

1880

 

 

1921

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1950

 

 

1988

 

 

2007

119

 

 

www.bohunovice.net

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Soupis památek uměleckých 29

4) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) litomyslsko.cz (1.4.2011)

B) bohunovice.net (1.4.2011)

 

16 – 16 – 0

7 – 5 - 0

Jaromír Lenoch  © Aktualizace 20.12.2022

Předchozí editace: 1.4.2011