Kód CZ

České Heřmanice

(Böhmisch Hermanitz)

Osady: Borová, Podšvábí, Netřeby

Připojené: Chotěšiny

Kostel sv. Jakuba st. >>

Uváděn r.1350, od r. 1677 filiální  k Brandýsu nad Orlicí, od 1740 je farní. Dnešní budova je z r. 1547 a přestavěná 1720-1733.2) 3)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_V%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADho_%28%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%29_02.jpg/800px-Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_V%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADho_%28%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%29_02.jpg 

 

Fara

Za hřbitovem. Dvoupodlažní obdélná budova, delším průčelím otočená do dvora.

 

Bývalý hřbitov

U kostela

 

Hřbitov

Za vsí u silnice na Choceň

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_m/uoG0JE.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Evangelický hřbitov

Jižně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/M6n2kc.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Ve výklenku na faře

 

Socha P.Marie s Ježíškem

Na návsi , 1911

Mariánský sloup v Českých Heřmanicích Mariánský sloup v Českých Heřmanicích

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U silnice do Borové, 1875, po amatérské opravě.

Nápis VPŘEDU: MLČENLIVÝ / A ROZUMNÝ / CTĚN BUDE / EKLESIAST / 21.K.V.31, Nápis vzadu: NÁKLADEM / MANŽELŮ JANA / A MARIE / KAVKY (?) / 1875 / OBNOVENO 1979

Svatý Jan Nepomucký u Českých Heřmanic 01.jpg 

 

Kamenný kříž – Kalvárie

Před vstupem na hřbitov u kostela, 1835

 

Železný kříž

U rybníka Hežmánek, před mlýnem

 

Znak Kostků z Postupic

r.1542. Pod stříškou verandy kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Erb_nad_vchodem_kostela_.jpg/1024px-Erb_nad_vchodem_kostela_.jpg

 

Památník padlým

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_v%C3%A1lek_%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice.jpg/1280px-Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_v%C3%A1lek_%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice.jpg

 

 

[Tvrz]

Starší, na tzv. Plchově kopci,1513 pustá

 

[Tvrz]

Ve vsi zašla kol.r.1558

 

 

Dvůr

S barokní sýpkou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/S%C3%BDpka_u_%C4%8Dp._49_-_%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice.jpg/1280px-S%C3%BDpka_u_%C4%8Dp._49_-_%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice.jpg

 

[Hostinec]

Eliášův, na náměstíčku, zbořen

 

Dům č.p.2

U kostela, 1.pol.19.stol. původně s vyřezávanou dřev.lomenicí. Přestavěn

 

Dům č.p.20

 

Dům č.p.30

1837, přízenmí se štítem s bohatou reliéfní výzdobou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%2C_usedlost_%C4%8Dp.30.JPG

 

Dům č.p.32

1.pol.19.stol., nad bohatě profilovanou římsou barokizující štít, přestavěn

 

Dům č.p.34

barokizující štít, přestavěn

 

Dům č.p.37

Klasicistní průčelí se štukovým nápisem na štítě, 1858

 

Škola

U kostela

 

Mlýn

U rybníka Heřmánek

 

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad Litomyšl

 

znak obce České Heřmanice

Historie obce

První zmínka o Českých Heřmanicích je z roku 1226,1502 povýšeny na městečko

,

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

790 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2007

 529

 

 

www.ceskehermanice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Borová

Kamenný kříž

u silnice v centru obce. S reliéfyna čelní straně, na bocích  sv.Jana Nepomuckého, sv.Václava a pod křížem P.Marie Bolestné

Kříž v Borové u Českých Heřmanic 01.jpg

 

[Labičský mlýn]

v údolí mimo vesnici na samotě v srpnu 2001 byl zbořen.

 

 

Usedlost č.p.5

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Borov%C3%A1_u_%C4%8Cesk%C3%BDch_He%C5%99manic_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._5.jpg/1280px-Borov%C3%A1_u_%C4%8Cesk%C3%BDch_He%C5%99manic_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._5.jpg

 

Zájezdní hostinec č.p.7

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Borov%C3%A1_%28%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%29%2C_%C4%8D._p._7.jpg/1280px-Borov%C3%A1_%28%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%29%2C_%C4%8D._p._7.jpg

 

Usedlost č.p.9

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Borov%C3%A1_%28%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%29%2C_%C4%8D._p._9.jpg/1280px-Borov%C3%A1_%28%C4%8Cesk%C3%A9_He%C5%99manice%29%2C_%C4%8D._p._9.jpg

 

 

 

Historie

Obec s usedlostmi na jedné straně silnice mezi Českými Heřmanicemi a Sloupnicí. Koncem 17. století se jako jedno z výhodných míst pro založení nové osady ukázala pustina mezi Heřmanicemi a Sloupnicí. Tímto územím vedla významná cesta spojující Vysoké Mýto s Českou Třebovou. Na návrší u této cesty stála panská hospoda. V roce 1698 poblíž hospody, hojně navštěvované okolo projíždějícími formany, na zbývající panské půdě byly postaveny první chalupy. Jejich počet asi nebyl vyšší než 4. Jméno nově vzniklé osadě dal převládající lesní porost. Tak vznikla Borová. Příslušníci první generace obyvatel Borové museli překonat řadu těžkostí, ale vytrvali na půdě, kterou pracně přetvářeli a která nebyla ani jejich.

Zápisy o narození, úmrtí a oddavkách prvních obyvatel Borové byly zaznamenávány do matrik v Brandýse nad Orlicí. Od r. 1711 začaly být vedeny matriky na farním úřadě v Heřmanicích. Při očíslování domů, provedeném v r. 1770, bylo již v Borové 9 domů. Měření rolí, luk, lesů a všech jiných pozemků bylo provedeno v roce 1785 a má název „Josefinský katastr“. Obec Borová je v tomto katastru uvedena jako přivtělená k obci Heřmanice.

Závislost obyvatel na vrchnosti skončila se zrušením roboty v roce 1848. Na místo rychtáře dosazované vrchností, vytváří se obecní samospráva v čele se starostou. V roce 1869 byl postaven kamenný kříž u silnice uprostřed obce. Při sčítání obyvatel, provedeném v tomto roce, bylo v Borové napočítáno 106 obyvatel.

S současnosti má osada Borová 19 obytných domů a žije zde 34 obyvatel. Přírodní zajímavostí je romantické údolí Sloupnického potoka, který protéká hned pode vsí a lesní zákoutí „Pod Labem“.

Kód CZ

Netřeby

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/%C5%BDelezn%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/1280px-%C5%BDelezn%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Mlýn č.p.9

Pod silnicí pod rybníkem

 

Zájezdní hostinec č.p.8

U silnice

 

Dům č.p.2

S roubenou komorou

 

Dům č.p.31

Nevkusně přestavěn

 

 

 

Historie

Osada Netřeby leží jihovýchodním směrem asi 2 km od Českých Heřmanic na silnici spojující město Choceň s Litomyšlí. Tvoří ji 35 obytných domů, hasičská zbrojnice víceúčelová stavba “hala“ a drůbežárna. V obci žije asi osmdesát sedm obyvatel, za prací většinou dojíždějících do okolních měst. Děti navštěvují školu v Českých Heřmanicích, Sloupnici, Litomyšli případně jinde.

Netřeby byly založeny na panské půdě roku 1661. Tato lokalita však byla osídlena o několik staletí dřive. Na místě Netřeb stála ves Švábenice zmiňovaná již roku 1167 ve vztahu k Litomyšlskému klášteru. Tehdejší vlastníci páni ze Švábenic sídlili na tvrzi či na hradu v Heřmanicích. Nejznámější z nich Vítek spravoval tuto oblast počátkem 14-tého století. Nedaleké údolí směřující podél potoka k Cerekvici nazývané dnes Švábenice mělo důležitou funkci v dobách středověku. Dvě strážní věže - zde postavené - dbaly na ochranu pocestných na Trstenické stezce. Typickým přírodním znakem oblasti jsou rybníky s flórou a faunou, která potěší každého turistu, přírodovědce nebo každodenně místní obyvatele.

V dnešní době je většina obyvatel obce sdružena ve Sboru dobrovolných hasičů. Všeobecně pak platí, že cokoliv se v osadě pořádá, je prací i organizací pověřen téměř každý občan. Obdivuhodná je jejich schopnost zapojit do díla i chlupáře.Každé dva roky pořádají Netřebští hasičský ples, každý pátý rok sjezd rodáků

Kód CZ

Podšvábí

Mlýn

V Kat.Mapě

 

34 – 32 – 1

24 – 16 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.12.2022

Předchozí editace: 10.10.2012