Kód CZ

Karle

(Karlsbrunn)

Kostel sv. Bartoloměje

Už 1350 farní.1640-60 byl filiální k Opatovu poté opět farní, pův.gotický, dnešní postaven za Jiřího z Valdštejna, 1814 byl přestavěn, 1819 zvýšena věž, oprava 1942, zařízení barokní.

 

Hřbitov

u kostela

 

Fara

Vedle hřbitova, pozdně barokní z r.1785, s mansardovou střechou

 

Márnice-Vstup na hřbitov

S latinskými barokními nápisy na zdi, zničeny při opravě fasády 2008

 

 

Výklenková kaplička sv.Barbory

Novodobá

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_m/5NqWAX.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V plotě zbytků č.p. 81, FRANT TOWES 1787

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U silnice v centru obce před usedlostí č.p., 1751

 

 

Socha P.Marie

Při vjezdu k č.p.??, 1869 s reliéfy světců – sv.tadeáše, sv.Johanna, sv.Florián

 

 

Železný kříž

Před vstupem na hřbitov, 1865, s reliéfy sv.J.Nepomuckého, sv.Floriána a sv.Terezie

 

Železný kříž

U silnice do Chmelíka

 

Železný kříž

Za č.p.18, rozvaliny

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_k/SIqUgn.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Železný kříž]

Sokl s reliéfem a nápisem

 

 

Památník  na 1.a 2.sv.válku

Původně před márnicí, dnes v předzahrádce č.p.

 

 

Hrad >>

O hradu se zmiňuje švédská legenda o sv.Brigitě: na jaře 1378 se prý tudy ubíral pohřební průvod,dopravující tělo někdejší švédské královny z Říma zpět do vlasti,a byl přepaden lidmi loupeživého rytíře z hradu Karle.Jinými písemnými prameny není hrad doložen.Podle zachovaných stavebních pozůstatků vznikl někdy kolem poloviny 14.stol.R.1336 se odtud uvádí KunátKarle.Stopy někdejšího hradu se dochovali ve sklepeních pod jihozápadní částí usedlosti č.p.81 která stojí vysoko na stráni nad pravým břehem řeky Loučné.Sklepní prostory jsou klenuty opukovým, hrubě opracovaným kamenem.V místnosti kde patrně bývala hradní kuchyně, se r.1963 našly střepy keramiky ze 14.stol. uložené dnes ve Východočeském muzeu v Pardubicích .Ze spodního podlaží sklepů vychází do skály vytesaná podzemní chodba s výklenky, dnes nedaleko za vchodem zavalená.Nad vchodem vedoucím k chodbám a sklepením ze zahrady statku je vytesána číslice1004,pro jejíž význam zatím chybí vysvětlení, stejně jako pro nálezy římských mincí.Hrad se už asi v.15.stol.proměnil postupnými přestavbami proměnil v hospodářskou usedlost, která si však v místní tradici dlouho udržela významné postavení.5)

 

 

Škola

1863, 1922 rozšířena, Kousek od kostela,dnes MŠ pošta a OÚ

 

 

Hostinec

se sálem pod kostelem.

 

 

Hostinec

Demele

 

 

Mlýn

Pod rybníkem pod školou.

  

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Karle

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1333.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 775 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ

Český Ostrý Kámen

(Böhmisch Rausenstein)

Železný kříž

Pouze sokl, Na chybějící části soklu byly reliéfy sv.Jana Nepomuckého, sv.Rozálie, sv.Josefa. Vpředu i vzadu nápis

 

 

19 – 19 – 0

17 – 17 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2022

Předchozí editace: 20.2.2012