Kód CZ

Lažany

Kamenný kříž

Na návsi kamenný 1884,oprava 19050)

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_S/ukIVf.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

S plůtkem u silnice na Morašice 1887

 

Památník padlým 1914-18

Na návsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_r/GYgHj.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní deska Václava Klejcha

Na jeho rodném domě

 

Hospoda

Se sálem uprostřed obce v troskách

 

Rodný dům Václava Klejcha

23. září 1683 narodil českobratrský písmák, vydavatel a šiřitel reformační literatury, autor duchovních písní

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

Část Morašic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

172 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 51

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

D) litoulkysy.cz

 

6 – 6 – 0

6 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.12.2022

Předchozí editace: 21.2.2012