Kód CZ:

Lubná

Osada: Svatá Kateřina

Kaple sv. Anny

V obci, neogotická 1920 na místě kaple z r.1774, opravena 1994, přistavěna věž

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

U polní cesty ze silnice k Sebranicím, oboustranná

  

 

Kaple sv. Xavera

V obci, 1857

 

Kaple P.Marie  

Zv.Procházkova, u č.p.151, 1880

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120444/img/63/750x1431_YXpdtR.jpg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Nejsv.Trojice

1889, u silnice na Široký Důl

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

S reliéfy světců na soklu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_l/wzrCn2.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_l/wzrCn2.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie

Na vysokém sloupu se sochami po stranách, 1888

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_f/20tBV8.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_f/20tBV8.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U kaple sv.Anny

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_L/OtHpq.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Před č.p.176

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Lubn%C3%A1%28okrSvitavy%29-k%C5%99%C3%AD%C5%BEek-p%C5%99ed-%C4%8Dp176-2015.jpg/800px-Lubn%C3%A1%28okrSvitavy%29-k%C5%99%C3%AD%C5%BEek-p%C5%99ed-%C4%8Dp176-2015.jpg

 

Železný kříž

v zatáčce k Sebranicím

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_d/P5VBRaj.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Na Velké straně

 

Železný kříž

U č.p.81

 

Železný kříž

U silnice na Zrnětín

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_e/bLUN4n.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

V poli jižně od vsi zv.Vomáčkův

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_f/uOrj2s.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.297

 

Železný kříž

U č.p.135

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/4b3YrF.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Svatý obrázek

V lese severně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_p/iJbpz1.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_f/mubBHn.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Horní hostinec

 

Škola

image006.jpg

 

Archa

Sochař Jiří Příhoda, 2016

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_n/eJWkyV.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Sklárna – Hájovna

U silnice na Svatou Kateřinu, sklárna 1836-51

 

Památná lípa

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Lubná

Historie obce

První zmínky o obci Lubná jsou od roku 1347

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1561 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.lubna.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

A) lubna.cz

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ:

Svatá Kateřina (díl)

 

 

 

23 – 23 – 0

12 – 12 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2022

Předchozí editace: 21.2.2012