Kód CZ:

Morašice

Připojené: Lažany, Říkovice, Višňáry

Kostel sv.Petra a Pavla

Již 1350 farní, pův.gotická kaple místní tvrze, svěcen dle objevených nápisů 1393

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/qcbKEY.jpeg?fl=res,2200,2200,1  

 

Hřbitov

Za vsí u silnice (a na katastru) na Nová Sídla

 

Hřbitov

Starý u kostela zanikl dva náhrobky-u kaple za kostelem

 

 

Kostnice

Na jižní straně starého hřbitova, pův.gotická1)ze 14.stol. upravena v 18.stol

 

Fara

zatáčce,naproti kostelu

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kostelem u silnice 1732 od faráře Jos.Gebharda postavená1)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Mora%C5%A1ice%2C_statue.jpg/800px-Mora%C5%A1ice%2C_statue.jpg 

 

Socha Nejsv.Trojice

U silnice před č.p.8

 

 

Socha

Na sloupku hřbitovní brány

 

Socha

Na sloupku hřbitovní brány

 

Kamenný kříž

Ve středu hřbitova

 

Železný kříž

U kostela

 

Železný kříž

 

Pamětní desky obětem 1. a 2. světové války

Na průčelí školy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Mora%C5%A1ice%2C_Masaryk_elementary_school%2C_plaque_1.jpg/800px-Mora%C5%A1ice%2C_Masaryk_elementary_school%2C_plaque_1.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Mora%C5%A1ice%2C_Masaryk_elementary_school%2C_plaque_2.jpg/800px-Mora%C5%A1ice%2C_Masaryk_elementary_school%2C_plaque_2.jpg

 

[Tvrz]

Zanikla již ve 2/2 15.stol., snad v těsném sousedství a spojena s kostelem

 

 

[Mlýn]

Nedaleko rychty, zbořen 2010

  

 

Rychta č.p.47

U kostela stodola patrně ze 17.stol.

 

 

 

Masarykova škola

Přestavěna po 1920, poslední úprava zateplením udělala z důstojné budovy karikaturu barevného chaosu.

  Morašice, Masaryk elementary school.jpg

 

Hostinec č.p.20

Na návsi vedle školy

Restaurace

 

Stodola u č.p.2

Stodola patrně ze 17.stol.

 

[Stodola u č.p.5]

Středověké, patrně ze 17.stol.

 

 

Usedlost č.p.7

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Mora%C5%A1ice%2C_village_square_2.jpg/1280px-Mora%C5%A1ice%2C_village_square_2.jpg

 

Usedlost č.p.15

Odstraněny hospodářské stavby uzavírající dvůr

 

Chalupa č.p.39

podstávkou

 

Usedlost č.p.40

 

Chalupa č.p.46

S roubeným polopatrem

 

Chalupa č.p.63

Vedle rychty

 

Chalupa č.p.82

S pozdně secesní fasádou

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Morašice

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1226. nebo 1145,

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

568 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.morasice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) morasice.cz

C) cs.wikipedia.org

 

 

27 – 24 – 0

21 – 14 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2022

Předchozí editace: 22.2.2012