Kod CZ: 10421

Němčice

Osady: Člupek, Podrybník, Polsko, Pudilka

Připojené obce: Zhoř

Kaple sv.Jana Křtitele

Vystavěná 1883.

Kostelík

 

Hřbitov

Za vsí směrem k Litomyšli.

 

Železný kříž

u hřbitova, pův.před starou školou.

 

Železný kříž

U silnice na Sloupnici

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_g/46QJsa.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

Za č.p.46, z roku 2010

https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/969959_148879948632374_211584997_n.jpg?oh=2872d1b8f03bdd1a60e4b1db89642305&oe=54DF3206

 

Památník padlým

U hřbitova

 

Pamětní deska

Na rodném domě Františka Páty

 

Stará škola

Dnes O.Ú. a pošta. Místo valbové střechy nadstavěno patro se 2 byly po roce 1975

 

 

Škola

Se secesními prvky

                                                  

 

Mlýn č.p.51

U hranic s Člupkem. S pilou

 

Mlýn č.p.39

U hospody. S kovárnou

 

 

Mlýn č.p.71

Za koupalištěm pod řadovkou.

 

Mlýn č.p.7

Pod silnicí už na dolních Němčicích.

 

 

Mlýn č.p.82

Na dolních Němčicích.

 

Horní hospoda č.p.37

S divadelním sálem

Dům čp. 37 – bývalá hospoda

 

Dolní hospoda č.p.98

Roubená zájezdní,v r. 1998 nová šindelová střecha a znovu postavena stodola uzavírající dvůr. Je v ní už léta umístěn jezdecký spolek.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_old_restaurant.jpg/1280px-N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_old_restaurant.jpg

 

Rodný dům Františka Páty >>

 

[Chalupa]

S klasicistní fasádou, zbořena při stavbě čerpací stanice

 

[Chalupa]

Uzavřená usedlost s roubenou obytnou částí s podstávkou s dvojitým páskem, zbořena při stavbě čerpací stanice

 

 

Usedlost č.p.46

S klasicistní fasádou 1871, kompletně zrekonstruována 2010

 http://files.nanebesich.info/200000118-38924398ba-public/1.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_house_No_46.jpg/1280px-N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_house_No_46.jpg

 

Chalupa

zděná, přestavěná kol 1920, původní roubený špýchar vysazený na polopatro s pavláčkou, klenutý kamenný portál vstupu na dvůr

 

 

Usedlost

Přestavěná, výměnek z konce 19.stol.

 

Usedlost

19.stol.

 

Usedlost

Roubená, kompletně zbořena 2011

 

Rychta

Přestavěna kol.1930 a znovu zcela přestavěna na penzion 2005

http://www.czechatlas.com/images/foto_firmy/velka/v24253_1.jpg

 

Výměnek

Částečně roubený a hliněný

 

Altánek

Dřevěný po 1910, před usedlostí v centru

 

Altánek

Dřevěný po 1910, u mlýna č.p. 39 v centru

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Ústí nad Orlicí

Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Němčice

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1295.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 993

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech (Člupek)

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) nemcice.ou.cz (4.11.2014)

B)

C) cs.wikipedia.org

D) nanebesich.info

E) foto.mapy.cz

F) vodnimlyny.cz

 

Kod CZ: 2470

Člupek

 

Kaplička Andělů strážných

Na návrší  v obci, z konce 18.nebo zač.19.stol

Člupek - kaplička

 

Soška

Ve výklenku nad vchodem kapličky

Člupek - kaplička

 

[Tvrz]

Již v 16.stol.po 1558 zanikla

 

 

Mlýn č.p.44

U společenského areálu, Josefa Sedláčka, 1859 na portále

 

Mlýn č.p.47

Naproti hospodě, u Stránských

 

 

Hostinec

S kinosálem, sousedící stodolu zbořil nárazem kamion po 1995

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_%C4%8Clupek%2C_restaurant.jpg/1280px-N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_%C4%8Clupek%2C_restaurant.jpg

 

Chalupa

Roubená. S roubeným nadsazeným špýcharem s pavláčkou

 

Chalupa

Původně roubená se zachovalým štítem s kabřincem

 

Chalupa č.p.12

Roubená. S roubeným nadsazeným špýcharem s pavláčkou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_%C4%8Clupek%2C_house_No_12.jpg/1280px-N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_%C4%8Clupek%2C_house_No_12.jpg

 

Chalupa

Roubená.

 

Pramen

Velmi dobré pitné vody, pod kaplí

 

 
Historie osady A)

Člupek náleží k místní obci Němčicům. První doklady o kolonizaci této lokality jsou datovány před rok 1200. Tehdy zde stávala tvrz, o níž se poprvé historie zmiňuje v roce 1410. Na této tvrzi sídlil zeman Václav Stach mladší z Vinař, po něm loupeživí rytíř Mikuláš Člupecký, dále Viktorin Člupecký ze Člupku. V roce 1558 tvrz zpustla. Majitelé tvrze byli stoupenci učení českobratrského a měli tu modlitebnu. Panský dvůr člupecký vyhořel v roce 1693 a půda na které stával je rozdělena čtyřiceti osadníkům. V roce 1695 tak byla založena osada Člupek za Jana Bedřicha Trautmannsdorfa. Při cestě k osadě Pudilce je městiště bývalé tvrze. Tvrziště najdeme na vrchu nad zdejší kapličkou, která byla zasvěcena svaté Anně.

V současnosti žije na Člupku významná česká sochařka paní Vítězslava Morávková, která část svého díla vystavuje na zahradě rodinné domu zdejším na obdiv.

Okolí Člupku skýtá přírodní romantická zákoutí, která vybízejí k procházce krásnými lesy nebo k údolí Svinné, k pramenům Němčického potoka – Zlatého pásku. V roce 1799 vyhledali ruští důstojníci pramen ,,Zlatého pásku“, jehož vodou se jeden z nich pokropil a u něj se modlil.

K této osadě patří i krásná samota zvaná ,,V Polsku“, která je umístěna uprostřed luk.

 

Kod CZ: 29421

Podrybník

(Dubinka)

 

Mlýn č.p.88

Pod hrází bývalého rybníka

 

Historie osady A)

Skupina domů pod bývalým rybníkem

Kod CZ: 00

Polsko

Železný kříž

S reliéfem sv.Jana Nepomuckého na soklu, kříž chybí. Sokl přenesen z jiného místa do blízkosti usedlosti

 

Usedlost č.p.26 - Polsko

Přízemní zděná budova s kamenným portálem, po 1990 bez střechy, s patrovým roubeným špýcharem s pavláčkou. Střechy stodol a ostatních stavení obnoveny po 2000

 

 

Samota mezi Člupkem a Pudilkou

Kod CZ: 13293

Pudilka

 

Usedlost č.p.3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_Pudilka%2C_house_No_3.jpg/1280px-N%C4%9Bm%C4%8Dice%2C_Pudilka%2C_house_No_3.jpg

 

 

 
Historie osady

Osada založena v roce 1697 na panské půdě

43 – 42 – 1

41 – 38 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.11.2015

Předchozí editace: 29.2.2012