Kód CZ:

Sedliště

Kaple sv.Archanděla Michaela

Na návsi koncem 18.stol.-kopie jednoho z křídel vatikánského chrámu sv.Petra, oprava 2003-4

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/ubUWOt.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha anděla

S kotvou, nad portálem kaple

 

Socha anděla

Nad portálem kaple

 

Socha Krista

Nad zvonem nad vstupem do kaple

 

Kamenný kříž

U rybníka na návsi, kamenný sokl s reliéfy, dřevěný kříž osazen 2003

 

 

Kamenný kříž

V louce východně od vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_m/N9nMV5.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Škola

 http://www.sedliste.net/wp-content/gallery/sedliste/d-05.jpg http://www.sedliste.net/wp-content/gallery/sedliste/d-06.jpg

 

Dům č.p.10

Roubená část zbořena po roce 2000

 

Dům č.p.12

 

Dům č.p.23

 

Dům č.p.38

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

image029.jpg

Historie obce >>

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1508

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 280

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2011

2022

230

 

www.sedliste.net

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

A) sedliste.net

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

11 – 11 – 0

6 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.12.2022

Předchozí editace: 25.2.2012