Kód CZ

Božičany

(Poschetzau)

Kaple sv.Michala

Barokní 2.pol.18.stol., obdélná s půlkruh.závěrem se štítem a vížkou v průčelí, plochostropá bez zařízení

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Loket, s.o.Loket

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1062 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2013