Kód CZ

Horní Slavkov

(Schlaggenwald)

Připojeno: Bosířany, Kfely, Ležnice, Ležnička, Třídomí

Kostel sv.Jiří

Nad městem na návrší na hřbitově, gotický, pol.14.stol., nově postavený 1517-1520, stavebník J.Pflug, zbarokizován,  upraven 1903

 

Zvonice

Jihozápadně od kostela, pozdně gotická hranolová, 1540, 1686

 

Hřbitov

Při kostele, vně kostela náhrobníky 1830-88, uvnitř kostela náhrobníky 1551-1607

 

Děkanství

Pův.dům z 2.pol.17.stol., současný 1755-56 stavitel J.G.Pöpperl, samostatná patrová barokní budova

 

Kostel sv.Anny

Špitální na severozápadním okraji centra. Založen kol. 1500, vyhořel 1713, kostel nově postaven 1728, nástropní malby E.Dollhopf 1772

 

Kaple Božího Těla

V horní části obce, barokní 1736, figurální malby, bez zařízení

 

Sloup Nejsv.Trojice

Pod kostelem, kol.1700, opraven 1936

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na mostě, 18.stol.

 

Socha sv.Floriána

Na náměstí 1806

 

[Socha sv.Salvátora]

Na náměstí 1810, zachován jen podstavec, J.Wildt

 

Kamenný kříž

V nice hřbitovní zdi u kostela sv.Jiří, 1666

 

Boží muka

S dříkem s ornamentálními reliéfy, před kostelem, pol16.stol.

 

[Radnice]

Pův.řadový dům, po r.1500, 1583-86 přestavěn na radnici pod vedením vlašského zedníka M.Merkleina, upravena v 19.stol. Zbořena po požáru v 80.letech

 

Špitál

Založen kol. 1500, vyhořel 1713, patrové budovy západně od kostela

 

Stará škola

Pod kostelem, 1552, stavebník Johan Pflug, patrová s kamenným štítem a portálem

 

Měšťanský dům č.p. 4

Patrový s pozdně gotickým hrotitým portálem

 

Měšťanský dům č.p. 6

Patrový s půlkruhovým portálem s bočními sedátky, 1.pol.16.stol. a arkýřem v průčelí

 

Měšťanský dům č.p. 50

Patrový s portálem s bočními sedátky 1.pol.16.stol.

 

Měšťanský dům č.p. 55

Patrový s portálem s bočními sedátky 1.pol.16.stol. s medailonky s reliefními bustami ve cviklech, jinak zmodernizován a přestavěn

 

Měšťanský dům č.p. 66

1544-45 patrový se vstupním portálem s nástavcem a bočními polosloupky s dekor.hlavicemi, okno v průčelí se zdobným nástavcem dat 1544, obnoven 1868

 

Měšťanský dům č.p. 72

Patrový s portálem s bočními sedátky 1.pol.16.stol.

 

Měšťanský dům č.p. 94

S renes.vstupním portálem, patrový s barokní fasádou po 1713, 1970 ve velmi špatném stavu

 

Měšťanský dům č.p. 214

Kol.1500, pozdně gotický se vstupním hrotitým přetínaným portálkem a boč.sedátky

 

Měšťanský dům č.p. 497-Pův.panský dům Pflugů z Rabštejna

1510-12, dvoupatrový s bočními štíty členěnými falešnou arkádou, portál kol.1530 s bočními sedátky 1.pol.16.stol. s medailonky s reliefními bustami ve cviklech, ve dvoře zachována loggie přestavěná koncem 16.stol.

 

[Měšťanský dům č.p. 52]

Portál 1536, štíty s falešnou arkádou, zbořen 1962

 

[Měšťanský dům č.p. 91]

s renesančním portálem, zbořen 1959

 

[Měšťanský dům č.p. 93]

kol.1600, zbořen 1959

 

[Měšťanský dům č.p. 184]

s pozdně gotickým ostěním oken a dveří a dřevěným horním patrem, zbořen 1958

 

[Měšťanský dům č.p. 284]

s renesančním portálem, zbořen 1959

 

[Měšťanský dům č.p. 297]

s renesančním portálem, zbořen 1959

 

[Měšťanský dům č.p. 232]

barokní hrázděný, zbořen 1959

 

Měšťanský dům č.p. 341

Barokní, portál (1970 ve špatném stavu)

 

Měšťanský dům č.p. 342

Barokní, portál 1819

 

[Měšťanský dům č.p. 199]

Barokní, portál z konce 17.stol., zbořen 1956

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Loket, s.o.Loket

1961 Okres Sokolov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Původně snad opevněný dvorec, v prostoru kostela sv.Jiří a fary. 1333 založeno královské  horní město. Od pol.16.století vzniká pod kostelem neopevněné město, nepravidelného založení s hlavní komunikací rozšiřující se v náměstí. Původně dochováno velké množství výstavných kamenných domů saské renesance, většina města po 2.sv.válce bořena.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3324  N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2013