Kód CZ

Loket

(Elbogen)

Připojené: Dvory, Nadlesí, Údolí

Kostel sv.Václava

Pův.gotický, dnešní barokní 1701, stavba přerušena požárem a dokončena 1734 V.Braunbock. , obnoven 1903-5

 

Fara

 

[Rotunda]

Zazděná  do hradního paláce, vznik před 1227

 

Kostel sv.Wolfganga

1744, barokní na

 

Kaple sv.Anny

Na vých.okraji města, 1744, barokní na lichoběžníkovém půdorysu

Může jít o obrázek venku

 

[Kostel]

Zmiňován 1247 a zničen za třicetileté války. Na jeho místě kaplička sv.Wolfganga

 

Kaplička sv.Wolfganga

Za městem, barokní 1698, výklenková s obrazem sv.Wolfganga 19.stol.stojí na místě kostela, zmiňovaného 1247 a zničeného za třicetileté války.

 

Kaplička P.Marie

Barokní, 1.pol.18.stol., výklenková na šestibokém půdoryse

 

Mariánský sloup

 

Sousoší Nejsv.Trojice

Na náměstí, se sochami po obvodu O.Wenda 1717,

 

Sloup s obrázkem

Za presb.kostela, 1679, kamenný

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U Ohře, barokní 1734

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1746, barokní monogram J.G.A.

 

Soška sv.Jana Nepomuckého

V nice domu č.p. 41a-b

 

Kamenné schodiště

Dvouramené, ke kosteli sv.Václava

 

Kašna

Kamenná na náměstí, barokní

 

Kašna

Kamenná na náměstí, barokní

 

Socha J.W.Goethe

Na vých.oraji města, sign.Willy Russ

 

Památník osvobození

 

 

Horní hrad

Založen ve 12.stol., mnohokráte přestavován, 1725 částečně vyhořel, přestavěn 1822, od 1598 v majetku města

 

Dolní hrad

 

 

Radnice

Barokní 1682-86, dvoupatrová s věží vysunutou do náměstí

 

 

Špitál

 

 

Robičská věž

 

 

Řetězový most

 

 

Krajský úřad

 

 

Hotel Bílý Kůň

 

 

Městská zbrojnice

 

Měšťanský dům č.p.41a-41b

Patrový, průčelí z 19.stol. v nice soška sv.Jana Nepomuckého

 

Měšťanský dům č.p.47a-b-105

1701, v chodbě pozdně gotický portál

 

Měšťanský dům č.p.65/115

Dnes knihovna, 1688, dvoupatrový s průjezdem, v jádře gotický

 

Měšťanský dům č.p.75/4

Pův.gotický, kol. 1400, patrový s gotickým profilovaným portálem, s hrázděným nástavcem nad průčelím

 

Měšťanský dům vedle č.p.75/4

Pův.gotický, zbarokizován

 

Měšťanský dům č.p.16/68

Barokní, patrový s mansardovou střechou a hrázděnými štíty

 

Měšťanský dům č.p.53 U bílého koně

19.stol. pův.neogotická veranda 1823

 

Měšťanský dům č.p.5/59

Konec 18.stol.

 

Měšťanský dům č.p.9

Patrový s pozdněgotickým portálem v průčelí

 

Měšťanský dům č.p.21

S původním pozdně gotickým oknem

 

Měšťanský dům č.p.4

Barokní, patrový, v interiéru barokní štukový strop.

 

 

 

Zpět na okres

Královské město

Župa Sedlec

Župa Loket

Panství

 Politický okres Loket, s.o.Loket

1961 Okres Sokolov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Vznikalo jako podhradí, patrně 1247 povýšené na město

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3837 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.6.2012