Kód CZ

Brloh

Kostel sv.Havla

r. 1355 farní. Ve druhé polovici 18.stol. od hr. Karla Pachty znova vystavěn.

Budova orientovaná, neúhledná, z lámané opuky, omítnutá; obdélníková loď s předsíňkou pod věží, 16,5 m dlouhá, 7,20 m široká, presbyterium 8,30 m dlouhé, 4,11m široké, po jeho stranách oratorium a sakristie. Kruchta balkonovitá.

Oltáře a kazatelna jsou slušně vyřezávány, bíle natřeny, místy pozlaceny. Obraz na plátně, Sv. Havel, 2 m vys., 1,35 m široký, slušná práce pol. 1. 8. stol. snad od Václ. Bern. Ambrosiho. (Dle Dlabačova slovníku.) Na dvou postranních oltářích pěkně řezané figurky sv. 14 pomocníků a 14 jiných světců, barokní, 0'20 m vysoké. Dvě vázy na květiny soustruhované ; z mosazu, 0'20 m  vysoké, 17. stol. Kropenka nástěnná z polévané, pálené hlíny, 0,60 m vysoká, s reliéfními ozdůbkami a poprsím sv. Kateřiny, práce venkovského hrnčíře. Skříň na paramenta, barokní prohybaná, dovedně vykládaná; podobné klekátko. Zvony: 1. Výška 0,75 m, průměr 0,75 m, bez ozdob, na Hořejším okraji střídají se různá unciální písmena, zvonečky a hvězdy, netvoříce souvislá slova. 2. Výška 0,73 m, průměr 0,63 m, štíhlé válcovité formy, na hořejším okraji nápis. Přímo pod nápisem poněkud stranou od středu reliéf Ukřižovaného s Pannou Marií a sv. Janem 0,07 m vys. (Matějka Bohumil, Politický okres Lounský, 1897)

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 1295

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

342

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) VeseIý Johann, Geschichte der fürstl.  Schwarzenbergschen Besitzungen Citolib etc. 1895 31.

3)  Matějka Bohumil, Politický okres Lounský, 1897

4) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1982

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.2.2021