Kód CZ

Hřivčice

Kaple sv.Jakuba Apoštola

1724, upravovaná 19.stol.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 12-13. stol. Patřila Strahovskému klášteru

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

591

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Matějka Bohumil, Politický okres Louny, 1897

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1982

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace1.6.2012