Kód CZ

Nečichy

Kaple sv.Anny

18.stol. barokní, zařízení zničeno

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Centrální obec kolem nepravidelné návsi, zmiňovaná 1335

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

254

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1982

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.6.2012