Kód CZ

Obora

Kostel sv.Kateřiny

1731

 

Fara

Čp.1, barokní, patrová, dvůr s barokní branou

 

Opukový kříž

Zazděný  v jižní kostelní zdi, se třemi hvězdami

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Uváděná 1268, ulicového typu, při pravém břehu Ohře

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

386

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Matějka Bohumil, Politický okres Louny, 1897

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1982

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.6.2012