Kód CZ

Peruc

Osada: Chrastín

Kostel sv.Petra a Pavla

1724-25

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

K.Platzer, 1857

 

Památník padlým

Figurální, E.Kodet

 

Zámek

2/2 18.stol, 1765 na zahradním portále, muzeum a památník Emila Filly

 

Boženina studánka

Negotická s kamenným zábradlím, osmibokými pilíři a vyřezávanou střechou

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Zmiňována od 2./2 12.stol, kolem lichoběžníkového náměstí ve svahu

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1330

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Matějka Bohumil, Politický okres Louny, 1897

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1982

 

Kód CZ

Chrastín

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.6.2012