Kód CZ

Smolnice

Kostel sv.Bartoloměje apoštola

1741-44 přestavěn, v základě románský

 

Kaple

Na návsi, socha sv.J.Nepomuckého uvnitř

 

Fara

U kostela, barokní, 18.stol.

 

Kamenný kříž

S postavou P.Marie, u kostela, 19.stol.

 

Statek č.p.4

Barokní, 1886 upraven neorenesančně A.Wiehelem, sgrafita M.Aleš. Reliéf a medailony J.V.Myslbek

 

Vila

Novorenesanční, 1898, A.Wiehl, sgrafita M.Aleš. Reliéfy J.V.Myslbek aj.Maudr

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Ves doložena 1337, rozložena kolem obdélné návsi

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

761

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Matějka Bohumil, Politický okres Louny, 1897

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1982

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.6.2012