Kód CZ

Volenice

Zvonička

Za hasičskou zbrojnicí

 

Kamenný kříž

Pod zvoničkou. 1784 dřevěný, současný z r.1894

 

Železný kříž

Na severním okraji obce, na hrubě tesaném soklu

 

 

Památník padlým

 

Sýpka

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Louny, s.o.Louny

1961 Okres Louny

Část obce Počedělice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

220

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.2.2021