Kód CZ

Holubín

(Hollowing)

Osada: Dolní Kramolín

Kaple sv.Václava a sv.Antonína Paduánského Zdroj 2) Zdroj D)

Barokní, 1703, v rozvalinách na polovině cesty do Kramolína pod Pastvinou a vznikla roku 1703 jako barokní kultovní stavba na půdorysu 360x460 cm. Kaple se později nazývala sv.Václava a sv.Antonína Paduánského a zde byly jejich obrazy. Kapli nechal zřídit sedlák Tomáš Windirsch z Holubína a dokud kaple patřila k holubínskému Windirschovu dvoru, konala se tu jednou ročně mše svatá a tedy i poutní procesí sem.

Kdysi si pak farář z Pístova vzal klíč k sobě a kaple přešla do vlastnictví kramolínského dvora. Anton GNIRS kapli popsal, ale negativně zhodnotil, že "uvnitř chybí hodnotné umělecké a historické památky". Po třista letech zbývá tu ruina kaple, která byla ještě v roce 1970 poměrně stavebně zachovalá mezi dvěma rozložitými stromy, byť již bez inventáře. POCHÉ ji popisoval jako obdélníkovou stavbičku, členěnou pilastry a vrcholící trojúhelníkovým štítem. Je sklenuta dvěma poli křížové klenby, těžce poškozena a zařízení zničeno.

http://hamelika.wz.cz/h00-06_soubory/image009.jpg

 

[Kaple sv.Šebestiána] Zdroj 2)  Zdroj D)

Nad obcí, barokní. Zv. ZEIDLEROVA stávala na Rákosovém vrchu při cestě do Martinova. Měla půdorys 230x230 cm a vznikla v 18.století. Na mense kaple stávala socha sv.Sebastiána výšky 70 cm a po stranách visely dva obrazy – P.Marie s dítětem a Oslava jména Ježíšova. V 70. letech stála zde už jen ruina staré kapličky, dnes zmizela zcela.

 

[Kaple zv.Mundlerova] Zdroj 2)  Zdroj D)

Na cestě z Holubína do Vlkovic bývala na okraji obce. S dřevěnou sochou Krista Trpitele z r.1698, sign.C.Z. ze 17.století. Patřila ke dvoru, zvanému MUNDLHOF. Půdorys byl 200 x215 cm a na menze kaple bývala socha Ježíše-Trpitele. V oválu na kapli byla vedle letopočtu 1698 písmena CZ (=Caspar Zeidler), iniciály zakladatele kaple. Kaple byla podle německé vlastivědy zcela bezdůvodně zničena včetně fundamentu českými přistěhovalci někdy po roce 1945.

Kdy a proč kaple vznikla ? Podle staré pověsti jeli tudy dva formani-bratři s koňmi na cestě do Rakous. Byli již týdny na cestě, když náhle vypukl v kraji strašlivý mor. Bratři ve strachu se modlili a přislíbili, že když přežijí morový čas, postaví každý z nich jednu kapli. Bůh prý vyslyšel jejich modlitby a bratři se vrátili zdrávi domů. Tak prý tu vznikly kaple sv.Sebastiána na Rákosovém vrchu (zvaná Balzakapelle) a kaple sv. Ondřeje v Holubíně (Andreas-kapelle neboli Mundl-kapelle).

 

Kříž  Zdroj D)

z roku 1886, proti škole při silnici do Kramolína. Má nápis: "Errichtet zur Ehre Gottes von Franz und Anna Zeidler aus Hollowing Nr.1 – 1886" a dole nápis "Ruhe ihrer Asche" a plastiku hole Aeskulapa s obtočeným hadem jako symbol lékařství.

 

[Kříž] Zdroj D)

Obecní,stával kdysi na staré cestě do Pístova asi 80 metrů od vsi. Zde se loučili Holubínští s nebožtíkem, odnášeným či odváženými na pístovský hřbitov.

 

[Kříž] Zdroj D)

MUNDLERŮV stával na staré cestě do Pístova, 500 m od Holubína.

 

Usedlost č.p..1  Zdroj D)

je nejzachovalejší. Původní název byl TOFFL, patříval Zeidlerům a na parcele se tu kdysi dolovalo. Byly prý tu velmi staré písemné dokumenty o minulosti dvora. Masivní budova s frontou na náves má zachován prostorný vjezd do dvora s brankou pro pěší, připomínající nedaleké chodské dvory na Jadružsku. Zasloužil by památkové ochrany. Podobný vjezd s pěší brankou vidíme i u opuštěného dvora čp. 5. Zahrada má stopy dolování.

 Holubín

 

[Usedlost č.p..16]  Zdroj D)

Zbořena, patrová s dřevěným štítem a klenutou branou

[Usedlost č.p..11] Zdroj D)

Zbořena, patrová s dřevěným štítem

                                                         

[Usedlost č.p..12] Zdroj D)

Zbořena, patrová s dřevěným štítem a klenutou branou

 

Škola  Zdroj D)

1898, přízemní, s bytem učitele

 Holubín

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Mariánské Lázně

1961 Okres Cheb

součást Chodové Plané

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >>

starobylá původně nepochybně chodská obec, založená jako okrouhlice s osmi dvory v 11.-12.století. Její terénní uzavřenost ji chránila často před vpády vojsk. Byla původním majetkem Hroznaty a jeho otce Sezemy a proto přešla do majetku Hroznatou založeného kláštera Teplá. Od počátků historie obce, po staletí, patřila k farnosti Pístov a ležela na panství premonstrátského kláštera Teplá od jeho založení 1193. S Pístovem sdílela podobné osudy. Až do roku 1848 byla poddanskou obcí kláštera. Obec dlouho přežívala jako česká, i když v okolí už byly obce poněmčeny. Zachovala si řadu českých pomístních názvů i českých příjmení. Z husitských dob a protestantství si uchovávala chladný vztah ke katolictví. Má se za to, že se zde dlouho ve vsi přijímalo podobojí. Kdysi se zde horničilo a těžila se železná ruda. Téměř jediným příjmem však bylo zemědělství. Obec neměla více než sto obyvatel. Po zániku poddanství 1848 byla samostatná pak jako dvojobec s Dolním Kramolínem, pak s Pístovem, po vysídlení Němců byla dosídlena českými zemědělci. 1.7.1960 přešla pod nový okres Tachov a dnes je částí správní obce Chodová Planá.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A)

B) chodovaplana.cz (12.8.2012)

 

D) hamelika.cz (12.8.2012)

 

 

Kód CZ

Dolní Kramolín

(Unter Gramling)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.8.2012