Kód CZ

Bosyně

(Bosin)

Osada: Janova Ves

Výklenková kaplička sv.Václava

U č.p.2

 

Zvonička

Na hasičské zbrojnici

 

Židovský hřbitov

Severně od vesnice

 

Železný kříž

U č.p.35

 

Železný kříž

U č.p.51

 

Reliéf kříže s Kristem

Na skále hradu Harasova u mostu, 1938 Stanislav Řehák

 

Hrad Harasov

Nad zničeným mlýnem

 

Zámek

Na místě tvrze ze 14.stol.

 

[Mlýn Krvomlýn]

Opuštěné skalní místnosti, také zvané Krvomlýn, si zabral kolem roku 1780 mlynář coby skladiště.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený městský úřad

 Část obce Vysoká

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

 

 

Kód CZ

Janova Ves

Zvonička

Dřevěná

 

Železný kříž

U zvoničky

 

Železný kříž

U silnice na Bosyni

 

Usedlost č.p.4

 

Usedlost č.p.7

 

Usedlost č.p.9

 

Památná lípa

U silnice na Bosyni

 

 

Část obce Kokořín

16 – 15 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2023

Předchozí editace: 15.8.2012