Kód CZ

Byšice

Kostel sv.Jana Křtitele

1690-9

 

Hřbitov

U kostela

 

Židovský hřbitov

Severně od zámku, poč.17.stol.

 

Výklenková kaplička

Mělnická ul. u č.p.255

 

Kamenný kříž

Ul.Hoření proti č.p.323, novodobý

 

Železný kříž

Mladoboleslavská ul.

 

Boží muka

Neogotický sloup na Tyršově náměstí před zámkem, 1882

 

Památník padlým 1914-18

U školy

 

Památník padlým 1938-45

V parku u hřiště

 

Busta J.A.Komenského

Proti škole

 

Zámek

Kol.1600 renesanční tvrz. Barokní 1790

 

Starý mlýn

Č.p.59, východně od vsi

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Konec 15.stol. městečko

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1960 část obce Byšice – Liblice

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Znak obce Byšice

Historie městečka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1321

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1235 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

12 – 12 – 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012