Kód CZ

Chodeč

[Kostel sv.Martina]

Zrušený, zanikl na konci 18.stol. přestavěn na hostinec č.p.26

 

Výklenková kaplička

Na návsi

 

Železný kříž

U kapličky na návsi, 1901

 

Usedlost č.p.6

S pavlačí

 

Usedlost č.p.12

 

Usedlost č.p.13

S pavlačí

 

Usedlost č.p.17

S pavlačí

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 Část obce Vysoká

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

171 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

7 – 7 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2023

Předchozí editace: 15.8.2012