Kód CZ

Dolní Beřkovice

Osada: Podvlčí

Připojena: Vliněves

Kaple sv.Václava

1853

 

Zámecká kaple sv.Zdeňka a sv.Josefa

 

Železný kříž

1869, Mělnická ul.

 

Železný kříž

1885, u silnice u rybníků, bez kříže

 

Povodňový památník

U zámku na břehu Labe

 

Zámek

1606 na místě tvrze, přestavěn 1853

 

Dvůr

Č.p.81

 

Dům č.p.4

Na náměstí

 

Dům č.p.10

 

Dům č.p.22

Na náměstí

 

Usedlost č.p.39

 

Vila č.p.144

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1921

 1139

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Podvlčí

Kaplička

1909

 

Železný kříž

U kapličky

 

Dům

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1627

 

15 – 15 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012