Kód CZ

Kadlín

Připojeny: Ledce

Kostel sv.Jakuba st.

1.pol.14.stol., prodloužen 1724

 

Zvonice

Dřevěná s podezdívkou, u kostela

 

Fara

Patrová s valbovou střechou, za kostelem

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

 

Kamenný kříž

U silnice na Ledce, dvěma obětem 1.světové války

 

Železný kříž

Na návsi, 1868

 

Železný kříž

Na křižovatce u silnice na Velké Všelisy

 

Usedlost č.p.2

S bránou 1840

 

Usedlost č.p.4

S roubeným patrem

 

Usedlost č.p.10

Se sýpkou

 

Usedlost č.p.21

 

Usedlost č.p.23

Nevhodně modernizovaná

 

Usedlost č.p.24

 

Usedlost č.p.36

 

Hostinec č.p.37

 

Rozhledna Hradiště

2006

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ Mšeno ORP Mělník

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 351

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

16 – 15 – 0

1 – 0 - 0

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012