Kód CZ

Kokořín

Osada: Kokořínský Důl

Připojena: Březinka, Janova Ves, Šemanovice, Truskavna

Výklenková kaplička

U silnice na Jestřebice, s malbou sv.Václava

 

Sousoší sv.Mikuláše Tolentinského

Na návsi, barokní, 18.stol.

 

            Socha Mikuláše Tolentinského

                Na podstavci

 

            Socha sv.Šebestiána

                Na podstavci

 

            Socha sv.Rocha

                Na podstavci

 

            Socha sv.Martina

                Na podstavci

 

            Socha sv.Rozálie

                Na podstavci ve výklenku

 

Erb

Nad vchodem zámku

 

Zámek

Pol.18.stol., patrně přestavbou tvrze

 

Velkostatek

U zámku

 

 

Dům č.p.6

 

Dům č.p.21

 

Skalní hrad Staráky

Východně od zámku

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 392

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Kokořínský Důl

Výklenková kaplička sv.Jiří

Ve skalách východně od osady, opravena 2006

 

 

Železný kříž

 

Dřevěný kříž

Ve skalním výklenku proti mlýnu

 

Hrad Kokořín

Ze zříceniny dostavěn 1915

 

Hostinec

 

Mlýn Mlčeň

Památkově chráněný

 

Dům č.p.29

Se skalním obydlím

 

Dům č.p.35

Památkově chráněný

 

Dům č.p.43

Roubený a hrázděný, u parkoviště hradu a bývalého koupaliště

 

Dům č.p.57 - Restaurace

Památkově chráněný

 

Dům č.p.58

Památkově chráněný

 

Skalní obydlí

Na severním okraji osady u Hlučova

 

Silniční tunel

Na silnici k hradu

 

 

 

26 – 26 – 0

4 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.8.2023

Předchozí editace: 15.8.2012