Kód CZ

Krpy

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

1350, upraven barokně a přistavěna zvonice

 

Starý hřbitov

Kolem kostela

 

Nový hřbitov

Severně za vsí

 

Hřbitovní kaple

Na novém hřbitově

 

Železný kříž

Východně od kostela, 1761

 

Železný kříž

U č.p.64

 

Železný kříž

Centrální, na hřbitově

 

Památník padlým

 

Pamětní deska Jaroslavu Rytířovi

Prvnímu českému apipatologovi, na č.p.57

 

Mlýn č.p.20

Uváděný 1594

 

Usedlost č.p.27

S hrázděným patrem

 

Usedlost č.p.50

S hrázděným patrem

 

Usedlost č.p.62

 

Usedlost č.p.70 - Hostinec

Neorenesanční

 

Usedlost č.p.88

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.128

Se zbytky secesní fasády

 

Vodárna

Na severním okraji vsi

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mladá Boleslav

 Část obce Kropáčova Vrutice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

643 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

17 – 17 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012