Kód CZ

Nebužely

Kostel sv.Jiljí

1735 na místě staršího kostela, přestavěn 1861-2

 

Fara

 

Evangelický kostel

1785-6, upraven 1816, věž 1864, 1987 prodán muzeu Mělník

 

Evangelická fara

 

Starý hřbitov

U kostela

 

Nový hřbitov

Na severovýchodním okraji vsi

 

Evangelický hřbitov

Za evangelickým kostelem, opuštěný, využívaný jako pasva pro ovce

 

Hřbitovní kaple

 

Kaplička sv.Anny

U silnice na Střemy jižně od vsi

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U kostel, 1884

 

 

Železný kříž

U č.p.140

 

Železný kříž

U hřbitova

 

Železný kříž

U evangelického kostela na východním okraji vsi

 

Železný kříž

Na jihozápadním okraji vsi

 

Železný kříž

U č.p.67

 

Železný kříž

U cesty na západním okraji vsi

 

Železný kříž

U č.p.107

 

Železný kříž

V úvozu severně od vsi, 1915

 

Památník padlým

Na návsi

 

Hrobka Fabiánových

Na hřbitově

 

 

Pamětní deska padlým

Na kostele

 

Usedlost č.p.6

 

Usedlost č.p.7

 

Usedlost č.p.8

 

Usedlost č.p.27

 

Usedlost č.p.30

 

Usedlost č.p.44

 

Vila č.p.56

 

Usedlost č.p.58

 

Dům č.p.92

 

Mlýn Kroužek

V údolí Pšovky

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 647

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

31 – 31 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012