Kód CZ

Obříství

Osady: Dušníky, Semilkovice

Kostel Narození sv.Jana Křtitele

Pův.románský, v 15.stol.přestavěn goticky, další úpravy v 17.a 18.stol.

 

Zvonice

Renesanční ze 16.stol.

 

Fara

 

Hřbitov

Na jižním okraji vsi

 

Morový sloup

Po 1714

 

            Socha P.Marie

                Na vrcholu sloupu

 

            Socha sv.Josefa

                Na vrcholu sloupu

 

            Socha sv. Rocha

                Na podstavci sloupu

 

            Socha sv. Šebestiána

                Na podstavci sloupu

 

            Socha sv. Barbory

                Na podstavci sloupu

 

            Socha sv. Pavlíny

                Na podstavci sloupu

 

            Socha sv.Františka

                V nice podstavce sloupu

 

            Socha sv.Rozálie  

                V nice podstavce sloupu

 

Socha sv.Markety

Na návsi, 2.pol.18.stol., opravena 1911

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na návsi u č.p.4, 1815, sochař Václav Prachner, původně u Štěpánského přívozu

 

 

Kamenný kříž

Na hřbitově, centrální

 

Železný kříž

Pražská ul.

 

Boží muka

Ul.K Bažantnici

 

Památník Sv.Čecha

1914 na návsi, obnoven 1946

 

Památník padlým

Před zvonicí

 

Zámek

Původní tvrz přestavěn na zámek poč.17.stol., upravován později a po r.1847, po 1945 škola

 

Štěpánský zámeček

Letní sídlo stavitele Jana Bělského z Prahy kol.1860

 

Škola

 

Velkostatek

 

Usedlost č.p.5

 

Usedlost č.p.6

 

Dům č.p.83

S památníkem Svatopluka Čecha, bydlel tu 1895-1903, přístavba roubenky je chalupou z Národopisné výstavy 1895

 

 

Dům č.p.38

 

Radnice

 

Sýpka

 

Vodárenská věž

 

Altánek

Funkcionalistický, před budovou velkostatku

 

Velkostatek Úpor

Severně od vsi, ruiny

 

Štěpánský most

1912

 

Starý jez

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Neratovice

 

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku písemná zmínka o obci pochází z roku 1290

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1083

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

Kód CZ

Dušníky

Usedlost č.p.28

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku písemná zmínka o obci pochází z roku 1227

Kód CZ

Semilkovice

Kaplička

1847, na místě dřevěné zvoničky

 

Boží muka

Ul.B.Smetany

 

Památník B.Smetany

Před č.p.12

 

Usedlost č.p.8

 

Usedlost č.p.12

Památník B.Smetany

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku písemná zmínka o obci pochází z roku 1352

Kód CZ

[Semilkovice]

[Kostel sv.Ondřeje]

Zničen s celou obcí povodní 1784

 

 

Výklenková kaplička

V místech zaniklé vsi

 

 

 

Původní obec na břehu Labe, která byla zničena povodní 1784, když si řeka Vltava našla nové koryto, dnešní Černávka.

43 – 42 – 0

5 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012