Kód CZ

Radouň

Kostel sv.Havla

Před 1260, přestavěn v 16.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_F/hnKBHwp.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Starý hřbitov

U kostela

 

Nový hřbitov

Severně od vsi

 

Márnice

Na hřbitově u kostela

 

Železný kříž

U hlavní silnice

 

Památník padlým

 

Památník Ladislava Jukla

U cesty ke hřbitovu, zde byl zabit fašisty

 

Plastika

U cesty ke hřbitovu

 

Usedlost č.p.119

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/M%C4%9Blnick%C3%A9_Vtelno%2C_Radou%C5%88%2C_house_No_119.jpg/1280px-M%C4%9Blnick%C3%A9_Vtelno%2C_Radou%C5%88%2C_house_No_119.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 Část obce Mělnické Vtelno

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1352

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1921

 226

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

9 – 9 – 0

4 – 4 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.9.2023

Předchozí editace: 23.8.2021

Předchozí editace: 15.8.2012