Kód CZ

Vliněves

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

1866 arch.Josef Zítek

 

Fara

Č.p.1

 

Hřbitov

Na severním okraji vsi

 

Hřbitovní kaple sv.Josefa

 

Železný kříž

U č.p.71

 

Železný kříž

Na okraji katastru u silnice na

 

Památník padlým

Na návsi

 

Dům č.p.35

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 Část obce Dolní Beřkovice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 564

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

8 – 8 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012