Kód CZ

Vrbno

Osada: Zelčín

Kostel Povýšení sv.Kříže

12.stol.

 

Fara

1862

  

 

Kaple sv.Barbory

17.stol., u kostela, polygonální, využívána jako márnice

 

Výklenková kaple sv.Jana Nepomuckého

18.stol., v ohradní zdi hřbitova u kostela

 

Starý hřbitov

Kolem kostela

 

Nový hřbitov

Severně od vsi

 

Výklenková kaplička Nejsv.pěti ran Kristových

Na návsi, 1705

 

Kamenný kříž

Centrální, na hřbitově

 

Památník padlým

1919 u hřbitova

 

Škola

1878

 

[Hostinec]

Č.p.27

 

Usedlost č.p.4

 

Usedlost č.p.6

 

Usedlost č.p.21

 

Usedlost č.p.28

Přístavba 1928

 

Usedlost č.p.29

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

1960 Část obce Hořín

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Historie obce

VPZ

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1241

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

510 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Zelčín

Velkostatek

Provozován v něm zoopark

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1245

 

17 – 17 – 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012