Kód CZ

Vysoká

Připojené: Bosyně, Chodeč, Strážnice, Střednice

Kostel sv.Václava

Na návsi, 1752-3 arch.Anselmo Lurago

 

Fara

 

Márnice

Za kostelem, barokní

 

Starý hřbitov

Kolem kostela

 

Nový hřbitov

Na severovýchodním okraji vsi

 

Evangelický kostel

1786

 

Evangelická fara

 

Evangelický hřbitov

 

Márnice

Na evangelickém hřbitově, 1891

 

Železný kříž

Před kostelem

 

Pamětní deska padlým

Na škole

 

Pamětní deska

Na evangelickém kostele

 

Pamětní deska

T.G.Masaryka, na škole

 

Škola

Evangelická

 

Škola

Katolická

 

Sokolovna

 

Usedlost č.p.6

 

Usedlost č.p.27

 

Usedlost č.p.19

 

Usedlost č.p.31

Na návsi

 

Usedlost č.p.49

 

Památná lípa

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 522

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

22 - 22 – 0

6 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012