Kód CZ

Zálezlice

(Saleslitz)

Osada: Kozárovice, Zátvor

Kostel sv.Mikuláše

Pozdně barokní, 2.pol.18.stol.

 

Hřbitov

U kostela

 

Márnice

U kostela

 

Železný kříž

V oplocení u č.p.68

 

Železný kříž

Na rozcestí západně od vsi

 

Železný kříž

U pískovny

 

Boží muka

U silnice jihovýchodně od vsi

 

Památník padlým

Na návsi

 

Radnice

Po roce 2010

 

Dům č.p.2

Se zbytky empírové fasády

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ Neratovice, ORP mělník

 

Znak obce Zálezlice

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1300

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

667 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Kozárovice

(Kosarowitz)

 

Zvonička

1930

 

Usedlost č.p.9

Klasicistní

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337

 

Kód CZ

Zátvor

(Sawtor)

Dům č.p.2

Klasicistní

 

Dům č.p.16

Zničený modernizacemi

 

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275

 

14 – 14 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2023

Předchozí editace: 15.8.2012