Kód CZ

Bezno

Kostel sv.Petra a Pavla

1750-5, věž po požáru 1763 F.Heger

 

Fara

1765, patrová s rizality na delších stranách

 

Socha sv.Františka Xaverského

18.stol.

 

Socha sv.Jana Křtitele

18.stol.

 

Socha Kalvárie

18.stol.

 

Sousoší sv.Šimona a sv.Judy

18.stol.

 

Sousoší sv.Nothburgy

1.pol.18.stol.

 

Sousoší sv.Jana Nepomuckého

1711

 

Socha Jara

V zámecké zahradě

 

Socha Léta

V zámecké zahradě

 

Socha Podzimu

V zámecké zahradě

 

Socha Zimy

V zámecké zahradě

 

Socha  Venuše

V zámecké zahradě

 

Zámek

1750 F.Heger, nově po požáru 1817

 

Špýchar

Poč.17.stol.

 

Zámecká zahrada

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mladá Boleslav, s.o.Mladá Boleslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

922

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2013