Kód CZ

Dobrovice

Připojené: Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčina, Týnec, Úherce

Kostel sv.Bartoloměje

1569-71, upraven 1732, věž 1755 arch.F.I.Preem, obnoven 1813-14

 

Fara

 

Hřbitov

2 náhrobníky z 19.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na sloupu 1695

 

Socha P.Marie

1762

 

Socha anděla Strážného

1719

 

Socha sv.Václava

1757

 

Socha Nejsv.Trojice

1694, opravena 1776

 

Zámek

1578, pův.čtyřkřídlý, zbylo jen J křídlo a část Z a V

 

Radnice

Po 1550, renesanční, věž s dřevěným ochozem

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mladá Boleslav, s.o.Mladá Boleslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2765

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2013