Kód CZ

Bakov nad Jizerou

(Backofen an der Iser)

Osada: Trenčín

Připojené: Brejlov, Buda, Horka, Chudoplesy, Klokočka, Malá Bělá, Malý Rečkov, Podhradí, Studénka, Velký Rečkov, Zájezdy, Zvířetice

Kostel sv.Bartoloměje

2.pol.16.stol., přestavěn po 1654, kol.1690, 1741 1759 a upraven 1838 a 1902

Kostel sv. Bartoloměje (Bakov nad Jizerou) 01.JPG

 

Kostel sv.Barbory

Hřbitovní poč.16.stol., přestavěn 1701 M.Raimondi aj.Treter

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Kostel_sv._Barbory_%28Bakov_nad_Jizerou%29_02.JPG/1280px-Kostel_sv._Barbory_%28Bakov_nad_Jizerou%29_02.JPG

 

Sbor Prokopa Velikého

Modlitebna CČs husitské, 1931, projekt arch.Josef Studničný

 

Starý hřbitov

U kostela sv Barbory, figurální náhrobky z 18.stol., brána z r.1588

 

Městský hřbitov

V severovýchodní části města

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_S/SP5BYeu.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Katolický hřbitov

V severní části města

 

Hřbitovní kaple

Na katolickém hřbitově v Čechově ul.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_M/PyVGLn.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

1774, patrová

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Bakov_nad_Jizerou_-_fara_%281%29.JPG/1024px-Bakov_nad_Jizerou_-_fara_%281%29.JPG

 

Sloup Nejsv.Trojice

Sloup se sochami sv.Vojtěcha, sv.Jana Nepomuckého a sv.Václava 1724-7 od Josefa Jiřího Jelínka,

Bakov morovy sloup.jpg

 

            Socha Nejsv.Trojice

                Na vrcholu sloupu

 

            Socha sv.Václava

                Na vrcholu sloupu

 

            Socha Vojtěcha

                Na vrcholu sloupu

 

            Socha sv.Jana Nepomuckého

                Na vrcholu sloupu

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Nad měste, přesunuta za faru, 1731

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_u_Muzea_Bakovska_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q37001601%29_01.jpg 

 

Socha Krista

U muzea mlynářství s reliéfem sv.Josefa na podstavci, 1886 ul.Rybí Důl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Socha_Krista_Spasitele_u_muzea_mlyn%C3%A1%C5%99stv%C3%AD_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564594%29_01.jpg 

 

Reliéf sv.Antonína

U farního kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Podstavec_sochy_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_u_kostela_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564601%29_01.jpg

 

Železný kříž

U farního kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Bakov_nad_Jizerou_-_kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_%281%29.JPG/800px-Bakov_nad_Jizerou_-_kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_%281%29.JPG

 

Železný kříž

Ul.Boleslavské u hřbitovního kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_Boleslavsk%C3%A9_ulici_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564597%29_01.jpg

 

Dřevěný kříž

Centrální na katolickém hřbitově v Čechově ul.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_M/LrwGLm.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník Jiřího Ignáce Línka

Skladatele, 2005

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Bakov_nad_Jizerou_-_pomn%C3%ADk_skladatele_Ji%C5%99%C3%ADho_Ign%C3%A1ce_Linka_u_kostela.JPG/1024px-Bakov_nad_Jizerou_-_pomn%C3%ADk_skladatele_Ji%C5%99%C3%ADho_Ign%C3%A1ce_Linka_u_kostela.JPG

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Buda_pomnik1.jpg/800px-Buda_pomnik1.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Komensk%C3%A9ho_sadech_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564609%29_01.jpg

 

Památník M.Jana Husa

1915, u stadionu

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Hus%C5%AFv_pomn%C3%ADk_u_cesty_za_stadionem_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564598%29_01.jpg

 

Památník J.A.Komenského

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Pomn%C3%ADk_Jana_Amose_Komensk%C3%A9ho_v_Komensk%C3%A9ho_sadech_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564608%29_01.jpg

 

Socha Jizera

Na náměstí, 2014

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Socha_Jizera_na_M%C3%ADrov%C3%A9m_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564599%29_01.jpg

 

Socha Jana Pavla II.

U kostela laminátová

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_t/eZzlq.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

Na městské spořitelně

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/xqxFoJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

Na městské spořitelně

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/xqxFoJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

Na městské spořitelně

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/xqxFoJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

Na městské spořitelně

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/xqxFoJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha

Na městské spořitelně

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_G/xqxFoJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Stará radnice

Po apokalyptické přestavbě, nám.č.p.10

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Bakov_nad_Jizerou%2C_COOP.jpg/1024px-Bakov_nad_Jizerou%2C_COOP.jpg

 

Městská spořitelna

 

Sokolovna

1926, rekonstrukce 2015

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Bakov_nad_Jizerou_-_sokolovna_%282%29.JPG/1024px-Bakov_nad_Jizerou_-_sokolovna_%282%29.JPG

 

Restaurace Ilyushin Il-18

U dálnice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Ilyushin_Il-18_Bakov.jpg Ilyushin Il-18, Expressway R10, restaurant (1).jpg

 

 

Zpět na okres

Panství Zvířetice

1497 město

 Politický okres Mnichovo Hradiště, s.o. Mnichovo Hradiště

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak města Bakov nad Jizerou

Historie města

První písemná zmínka o obci pochází ze 14.stol.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2950

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Trenčín

 

Památník padlým

1923, autor Václav Koloc z Bakova

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_%C4%8D%C3%A1sti_Tren%C4%8D%C3%ADn_v_Bakov%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q66564595%29_01.jpg

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1580

36 – 36 – 0

6 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.4.2023

Předchozí editace: 31.3.2013