Kód CZ

Boreč

(Boretsch)

Osada: Žebice

Zvonička

Na návsi, 1902 při hasičské zbrojnici

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Kaple_na_n%C3%A1vsi_v_Bor%C4%8Di_%28Q66565075%29_01.jpg/1024px-Kaple_na_n%C3%A1vsi_v_Bor%C4%8Di_%28Q66565075%29_01.jpg

 

Železný kříž

Před kaplí

Kaplička na návsi

 

Železný kříž

Na jižním okraji vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_ji%C5%BEn%C3%ADm_okraji_Bor%C4%8De_%28Q66565074%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_ji%C5%BEn%C3%ADm_okraji_Bor%C4%8De_%28Q66565074%29.jpg

 

Železný kříž

Na severním okraji vsi, 1867

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_b/ZUl5.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

U školy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Bore%C4%8D%2C_%C5%A1kola%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg/800px-Bore%C4%8D%2C_%C5%A1kola%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg

 

Dům č.p.2

Původně rokoková brána 1831 s vázami

 

 

Dům č.p.4

Rokoková brána 1833

Barokní brána

 

Dům č.p.6

 

Dům č.p.7

Devastovaný

 

Dům č.p.9

 

Dům č.p.10

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Bore%C4%8D%2C_okres_Mlad%C3%A1_Boleslav%2C_2012%2C_006.JPG/1280px-Bore%C4%8D%2C_okres_Mlad%C3%A1_Boleslav%2C_2012%2C_006.JPG

 

[Dům č.p.12]

Rokoková brána 1839

 

Dům č.p.14

 

Dům č.p.26

 

Dům č.p.31

 

Dům č.p.33

 

Dům č.p.35

 

Dům č.p.100

 

Škola

Boreč, škola.jpg

 

Hostinec

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Bore%C4%8D%2C_okres_Mlad%C3%A1_Boleslav%2C_2012%2C_009.JPG/1280px-Bore%C4%8D%2C_okres_Mlad%C3%A1_Boleslav%2C_2012%2C_009.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mnichovo Hradiště, s.o. Bělá pod Bezdězem

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

logo obce

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1384-5

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

325

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Žebice

 

 

První písemná zmínka o obci pochází ze 13.stol. Po třicetileté válce zůstal jen jeden dvůr

20 – 20 – 0

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.4.2023

Předchozí editace: 31.3.2013