Kód CZ

Březina

(Birkicht)

Osada: Olšina

Připojena: Honsob

Kostel sv.Vavřince

Gotický

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Brezina_MB_CZ_St_Lawrence_church.jpg

 

Fara

Roubená, přízemní s mansardovou střechou

Fara

 

Hřbitov

Kolem kostela

6

 

Kaplička sv.Jana Nepomuckého

Se sochou světce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple_se_sv._Janem_Nepomuck%C3%BDm.jpg/800px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple_se_sv._Janem_Nepomuck%C3%BDm.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple%2C_socha_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg/800px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_v%C3%BDklenkov%C3%A1_kaple%2C_socha_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg

 

Socha sv.Václava

1875

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_socha_na_podstavci.jpg/800px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_socha_na_podstavci.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_socha_na_podstavci_%2801%29.jpg/800px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_socha_na_podstavci_%2801%29.jpg

 

Železný kříž

U Žabakoru, 2008

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Krucifix_u_%C5%BDabakoru%2C_B%C5%99ezina.jpg/800px-Krucifix_u_%C5%BDabakoru%2C_B%C5%99ezina.jpg

 

Železný kříž

Před vstupem na hřbitov

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_p%C5%99ed_kostelem.jpg/800px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_p%C5%99ed_kostelem.jpg

 

Památník padlým

U vlakové zastávky

Březina (MB), pomník u železniční zastávky (01).jpg

 

Památník padlým 1866

U obecního úřadu

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_g/n2EFCg.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Dům č.p.25

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_%C4%8Dp._25%2C_d%C5%AFm.jpg/1024px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_%C4%8Dp._25%2C_d%C5%AFm.jpg

 

Dům č.p.33

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/B%C5%99ezina_33_03.jpg/1280px-B%C5%99ezina_33_03.jpg

 

Dům č.p.41

Na návsi

Náves obce, v pozadí kostel sv. Vavřince

 

Dům č.p.52

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_%C4%8Dp._52_%2801%29.jpg/1280px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_%C4%8Dp._52_%2801%29.jpg

 

Mlýn

Č.p.34

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_%C4%8Dp._34_%2802%29.jpg/1280px-B%C5%99ezina_%28MB%29%2C_%C4%8Dp._34_%2802%29.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mnichovo Hradiště, s.o. Mnichovo Hradiště

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1225

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

584

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Olšina

Socha sv.Jana Nepomuckého

S reliéfy sv.Floriána, sv.Vojtěcha(?) a (?) na podstavci

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_g/bmrBXc.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_g/bmrBXc.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

 

[Tvrz]

V areálu velkostatku, 14.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Kurovodice_-_tvrzi%C5%A1t%C4%9B_v_zahrad%C4%9B_b%C3%BDval%C3%A9ho_dvora_%282%29.jpg/1280px-Kurovodice_-_tvrzi%C5%A1t%C4%9B_v_zahrad%C4%9B_b%C3%BDval%C3%A9ho_dvora_%282%29.jpg

 

Velkostatek Kurovodice

 

Dům č.p.4

 

Dům č.p.16

 

 

 

Část města Mnichovo Hradiště

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1667

 

20 – 20 – 0

3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.4.2023

Předchozí editace: 31.3.2013