Kód CZ

Katusice

Připojené: Doubravice, Spikaly, Trnová, Valovice

Kostel Nanebevzetí P.Marie

14.stol., přestavěn v 16.stol a po požáru 1847, neogotický

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Katusicích

 

Kaple sv.Floriána

1745, u cesty k Březince

 

 

Hřbitovní kaple

 

Hřbitov

Na severním okraji vsi, 1903

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1727 Josef Jiří Jelínek z Kosmonos, kopie, originál v kostele

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Katusice_pl%C5%AFtek_u_sochy_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg/1024px-Katusice_pl%C5%AFtek_u_sochy_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg 

 

Kamenný kříž

U silnice na Líny, Nápis: KU CTI A CHVALE BOŽÍ VNOVAL / ŠTĚPÁN ŠTASTNÝ / Z LIN č.d.24 / L.P.1904, vrcholový kříž zniček po 1918

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_jihoz%C3%A1padn%C4%9B_od_L%C3%ADn%C5%AF_%28Q107163219%29_01.jpg

 

Železný kříž

Na křižovatce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_k%C5%99i%C5%BEovatce_silnic_v_Katusic%C3%ADch_%28Q66565079%29.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_k%C5%99i%C5%BEovatce_silnic_v_Katusic%C3%ADch_%28Q66565079%29.jpg

 

Železný kříž

U silnice severně od vsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_severn%C4%9B_od_Katusic_%28Q107162359%29.jpg

 

Pamětní deska Jana Nepomuka Krouského

Mecenáš, poslanec, na č.p.12

 

Památník Jana Nepomuka Krouského

Na náměstí

 

Pamětní deska padlým

Na kostele

 

[Panský dům]

Patrový s mansardovou střechou, na návsi, zbořen po 2014

 

Radnice

Fasáda obnovena po 2014

 

 

Dům č.p.1

 

Dům č.p.8

 

Dům č.p.11

 

Dům č.p.12

Dvůr Krouských, u kostela, 1880

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Katusice%2C_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Budovatel%C5%AF_12.jpg

 

Dům č.p.14

 

Dům č.p.19

 

Dům č.p.20

 

Dům č.p.29

 

Dům č.p.30

 

Dům č.p.52

Roubený

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mnichovo Hradiště, s.o. Bělá pod Bezdězem

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

678

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

23 – 22 – 0

6 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.4.2023

Předchozí editace: 31.3.2013