Kód CZ

Klášter Hradiště nad Jizerou

Osada: Habr

[Klášter cisterciáků]

13.stol., vypálen 1420, většina zřícenin snesena 1921

 

 

[Chrám P.Marie]

Klášterní

Pivovar Klášter – nádvoří někdejšího kláštera a zámku

 

Kostel Narození P.Marie

M.Ruviani kol.1560, věž 19.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_2017-04_08.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_2017-04_08.jpg

 

Hřbitov

V severní části města

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_L/Jt0BbhE.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitovní kaple

,,,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Kaple_na_h%C5%99bitov%C4%9B_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94434214%29.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Kol.1730, u kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Kl%C3%A1%C5%A1ter-Hradi%C5%A1t%C4%9B-nad-Jizerou-Nepomuck%C3%BD2019.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1ter-Hradi%C5%A1t%C4%9B-nad-Jizerou-Nepomuck%C3%BD2019.jpg 

 

Železný kříž

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_kostela_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94438127%29_01.jpg

 

Památník padlým

Před vjezdem do pivovaru

Pivovar Klášter, v popředí pomník obětem první světové války

 

Plastika

V klášterní zahradě

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Kamenn%C3%A1_plastika_v_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrad%C4%9B_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94433607%29_01.jpg

 

Pamětní deska Josefa Jáchyma

Italského legionáře

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Kl%C3%A1%C5%A1ter-Hradi%C5%A1t%C4%9B-nad-Jizerou-Josef-J%C3%A1chym2019.jpg/1280px-Kl%C3%A1%C5%A1ter-Hradi%C5%A1t%C4%9B-nad-Jizerou-Josef-J%C3%A1chym2019.jpg

 

Pomník padlým 1866

U kostela, 1900

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_ve_v%C3%A1lce_1866_u_kostela_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94444110%29_01.jpg

 

Památník padlému 1866

Pruskorakouské války- Alexandera von Schloezera

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Pomn%C3%ADk_Alexandera_von_Schloezera.jpg/800px-Pomn%C3%ADk_Alexandera_von_Schloezera.jpg

 

Památník padlým 1866

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou%2C_crucifix.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou%2C_crucifix.jpg

 

Pomník padlému 1866

U sil nice na Mnichovo Hradiště

 

Pomník padlému 1866

Ovocná ulice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Pomn%C3%ADk_padl%C3%A9mu_ve_v%C3%A1lce_1866_v_Ovocn%C3%A9_ulici_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94443863%29_01.jpg

 

Pomník padlému 1866

Ovocná ulice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Pomn%C3%ADk_padl%C3%A9mu_ve_v%C3%A1lce_1866_v_Ovocn%C3%A9_ulici_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94443865%29_02.jpg

 

Pomník padlému 1866

Dürichova ulice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Pomn%C3%ADk_padl%C3%A9mu_ve_v%C3%A1lce_1866_v_ulici_D%C3%BCrichova_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94443867%29_01.jpg

 

Pomník padlému 1866

K Bukovině ulice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Pomn%C3%ADk_padl%C3%A9mu_ve_v%C3%A1lce_1866_v_ulici_K_Bukovin%C4%9B_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94443868%29_01.jpg

 

Pomník padlému 1866

V Ovocné ulici

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_ve_v%C3%A1lce_1866_v_Ovocn%C3%A9_ulici_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94444113%29.jpg

 

Pomník padlému 1866

V Ovocné ulici Rychardu Lud.Wolfovi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Pomn%C3%ADk_padl%C3%A9mu_prusk%C3%A9mu_myslivci_Wolfovi_ve_v%C3%A1lce_1866_v_Ovocn%C3%A9_ulici_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94443856%29_01.jpg

 

Památník Františka Zvěřiny

V klášterní zahradě, pivovarský podnikatel

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Pomn%C3%ADk_Franti%C5%A1ka_Zv%C4%9B%C5%99iny_v_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrad%C4%9B_v_Kl%C3%A1%C5%A1teru_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_%28Q94443503%29_01.jpg

 

Zámek

Na zříceninách kláštera 1556, 1852 proměněn v pivovar

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_n._Jiz2.JPG/1280px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_n._Jiz2.JPG

 

Malý pivovar

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_2017-04_05.jpg/1280px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Hradi%C5%A1t%C4%9B_nad_Jizerou_2017-04_05.jpg

 

Velkostatek

S původně secesní správní budovou

 

Dům č.p.51

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mnichovo Hradiště, s.o. Mnichovo Hradiště

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1144

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1035

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Habr

 

 

25 – 24 – 0

5 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.4.2023

Předchozí editace: 31.3.2013