Kód CZ

Kněžmost

Osada: Býčina, Drhleny, Suhrovice

Připojené: Čížovka, Chlumín, Koprník, Lítkovice, Malobratřice, Násedlnice, Solec, Soleček, Srbsko, Úhelnice, Žantov

Kostel sv.Františka Serafínského

1840-1 empírový

Kostel sv. Františka Serafínského https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gZ_h/5hFULG.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

 

Hřbitovní kaple

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_e/F9tUJy.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Hřbitov

V jihozápadní části městečka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/CUNDhH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1864, za hřbitovem, původně na náměstí, na podstavci reliéf sv.Ivana

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Kn%C4%9B%C5%BEmost%2C_socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_na_prostranstv%C3%AD_p%C5%99ed_h%C5%99bitovn%C3%AD_branou.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Kn%C4%9B%C5%BEmost%2C_socha_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_na_prostranstv%C3%AD_p%C5%99ed_h%C5%99bitovn%C3%AD_branou.jpg

 

Železný kříž

Před kostelem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_Q/00UCnr.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

U kostela

 

Radnice

Empírová M.K.1827

 

[Dům č.p.8 - U hroznu]

Konec 18.stol. s roubeným patrem a barokní branou, zbořen 1969

měšťanský dům U hroznu

 

Dům č.p.7 - U Cerhů

Empírový

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Kn%C4%9B%C5%BEmost%2C_Na_Rynku_sq_2.jpg/1024px-Kn%C4%9B%C5%BEmost%2C_Na_Rynku_sq_2.jpg

 

Dům č.p.15

Barokní přízemní s mansardovou střechou

 

Dům č.p.21

Barokní

 

Dům č.p.33

Pův.barokní, zcela zdevastován

 

Dům č.p.34

 

[Dům č.p.46]

Roubený, na jeho místě patrová novostavba

 

Dům č.p.47

Pův.barokní, zcela zdevastován

 

Dům č.p.59

Roubený

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Kn%C4%9B%C5%BEmost%2C_d%C5%AFm_%C4%8Dp.59.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mnichovo Hradiště, s.o. Mnichovo Hradiště

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Kněžmost

Historie městečka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1380

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1126

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Býčina

Kaplička

Kaplička v místní části Býčina https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/B%C3%BD%C4%8D%C3%ADna_-_kapli%C4%8Dka.jpg/1280px-B%C3%BD%C4%8D%C3%ADna_-_kapli%C4%8Dka.jpg

 

Dům č.p.11

Roubený výměnek

 

Dům č.p.13

Roubený

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/B%C3%BD%C4%8D%C3%ADna_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._13.jpg/1280px-B%C3%BD%C4%8D%C3%ADna_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._13.jpg

 

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1340

Kód CZ

Drhleny

 

Mlýn

Č.p.31

 

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1572, kdy zde byl jen rybník, r.1604 je uváděn mlýn.

Kód CZ

Suhrovice

 

[Dvůr]

Uváděn 1551

 

 

Dům č.p.5

Roubený

 

Dům č.p.12

Roubený

 

Dům č.p.17

Roubený

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1551

 

25 – 24 – 0

10 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.4.2023

Předchozí editace: 31.3.2013