Kód CZ

Kováň

Kostel sv.Františka Serafínského

1751-7

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Kov%C3%A1%C5%88%2C_kostel_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_Serafinsk%C3%A9ho.jpg

 

Fara

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Kov%C3%A1%C5%88%2C_fara.jpg/1280px-Kov%C3%A1%C5%88%2C_fara.jpg

 

Hřbitov

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Kov%C3%A1%C5%88%2C_n%C3%A1hrobky.jpg/1280px-Kov%C3%A1%C5%88%2C_n%C3%A1hrobky.jpg

 

Výklenková kaplička

Se sochou sv.Jana Nepomuckého

 

Železný kříž

U č.p.55

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Kov%C3%A1%C5%88%2C_d%C5%AFm_%C4%8D%C3%ADslo_55.jpg/1280px-Kov%C3%A1%C5%88%2C_d%C5%AFm_%C4%8D%C3%ADslo_55.jpg

 

Železný kříž

U č.p.7

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_7_v_Kov%C3%A1ni_%28Q107161347%29.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Kov%C3%A1%C5%88%2C_pomn%C3%ADk.jpg/1280px-Kov%C3%A1%C5%88%2C_pomn%C3%ADk.jpg

 

Pamětní deska Karlu Aloisu Vinařickému

Na faře

 

Tvrz

Na jejím místě 1613 postaven pravděpodobně hostinec

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_R/87hBLC.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Vodojem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Kov%C3%A1%C5%88%2C_vodojem_%281%29.jpg/1280px-Kov%C3%A1%C5%88%2C_vodojem_%281%29.jpg

 

Vodárna Podskalsko

1914

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Vod%C3%A1rna_Podskalsko.jpg/1024px-Vod%C3%A1rna_Podskalsko.jpg

 

 

Zpět na okres

panství

1850 okres Mnichovo Hradiště

Část obce Krásná Ves

Samostatná obec

1961 Okres Mladá Boleslav

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1219

 

 

 obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1930

1950

1961

1988

1991

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

11 – 11 – 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.4.2023

Předchozí editace: 10.3.2013