Kód CZ 9849

Mníšek

(Einsiedl)

[Kaple Nanebevstoupení Páně] Zdroj C) Zdroj B)

Neogotická 1912. V roce 1898 vznikl v Mníšku spolek pro zřízení kaple Nanebevstoupení Páně. Kaple byla zbořena 12. března 1964. Velká mešní pseudogotická kaple. - Stavba s obdélnou lodí, obdélným, pětiboce zakončeným presbytářem a s věžičkou nad západním průčelím. Loď byla zastřešena rovným stropem, v západní části byla kruchta nesená dvěma sloupy. Presbytář byl sklenut paprsčitou klenbou. - Stála po pravé straně silnice k hranicím za levotočivou zatáčkou

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=51369&h=800 http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=37120&h=800

 

[Kaple] Zdroj C)

Roku 1560 byla v místě vysvěcena poustevna a kaple pro osecké mnichy. Založení původní poustevny lze rovněž datovat do počátku 13. století. Místo sloužilo mnichům pro odpočinek při jejich poutích do saského kláštera Altzella a jako výchozí stanoviště při jejich pátrání po rudách. Při nich objevili nejen stříbro, ale má se také za to, že se podíleli na nálezu měďných žil v německém Mníšku

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

Jižně od osady z roku 1913.

Mníšek - kříž u cesty do Nové Vsi.JPG

 

Památník padlým Zdroj B)

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=19725&h=800 

 

Pomník Zdroj C)

z roku 1845 upomínající na slavnostní otevření silnice

 

Pomníček Zdroj C)

při silnici z roku 1925.

 

Rozhledna Zdroj C)

postavena na vrcholu Jeřabina (785 m) vzdáleném necelé 2 km jihovýchodně od Mníšku v roce 1884, později zanikla. Rozhledna byla v roce 2009 obnovena.

 

Chalupa

Patrová

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Hora sv.Kateřiny

1869 část Janova

1910 samostatná obec

1961 Část Nové Vsi v Horách

1961 Okres Most

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Obec vznikla na staré obchodní cestě, která vedla z Prahy přes Krušnohoří do Saska. Cesta z Mostu pokračovala na Janov a Křížatky a odtud vedla přes Mníšek a Saydu do Freibergu. Archeologické nálezy dokládají, že osídlení zde bylo již na počátku 13. století. První písemná zmínka pochází až z roku 1425, kdy je Mníšek zmiňován jako celnice mosteckého hradu.

Roku 1560 byla v místě vysvěcena poustevna a kaple pro osecké mnichy. Založení původní poustevny lze rovněž datovat do počátku 13. století. Místo sloužilo mnichům pro odpočinek při jejich poutích do saského kláštera Altzella a jako výchozí stanoviště při jejich pátrání po rudách. Při nich objevili nejen stříbro, ale má se také za to, že se podíleli na nálezu měďných žil v německém Mníšku. Od přítomnosti mnichů také osada získala svůj název.

Roku 1562 věnoval Jan z Veitmile s povolením svého otce Šebestiána z Veitmile svým sedmnácti poddaným část lesa, aby si místo vyklučili a osídlili. Založení osady souvisí úzce s těžbou stříbra, především ale s velkou spotřebou dřeva při provozu hutí.

V roce 1613 postihla obec epidemie moru, kterému podlehla většina obyvatel. Přeživší poté založili tradici každoroční poutě na svátek sv. Rozálie, ochránkyně před morem, do Nové Vsi v Horách. Během napoleonských válek Mníšek vyplundrovali francouzští vojáci. Obyvatelstvo se během krátkého obsazení ukrývalo v okolních lesích.

Ani v 19.století neztratila dřívější obchodní cesta mezi Čechami a Saskem na svém významu a v letech 1841-1844 zde byla zde vybudována cesta. Slavnostní otevření silnice proběhlo 23. srpna 1844 za účasti rakouského arcivévody Štěpána.

Už v roce 1835 byla v obci postavena škola a v roce 1887 byla postavena nová školní budova. V roce 1885 tu byla otevřena i pošta. V letech 1869-1910 byl Mníšek osadou obce Janov, poté byl samostatnou obcí.

Obyvatelstvo se živilo převážně prací v polesí, které patřilo městu Most, část obyvatel se zabývala zpracováním dřeva a výrobou dřevěných hraček. Ke konci 19. století se Mníšek stal oblíbeným výletním a prázdninovým místem. Po druhé světové válce bylo převažující německé obyvatelstvo vysídleno a mnoho opuštěných objektů zchátralo a bylo srovnáno se zemí. Od roku 1961 je osadou Nové Vsi v Horách. Mníšek se stal postupně rekreační osadou.

 

Rok

obyv.

domů

1850

462

1869

475

66

1880

524

72

1890

436

71

1900

468

76

1910

391

74

1921

368

74

1927

368 N

1930

396

74

1950

59

76

1961

18

8

1970

13

4

1980

5

1

1991

0

0

2001

8

6

2011

15

6

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) …

B) znicenekostely.cz (24.12.2014)

C) cs.wikipedia.org (24.12.2014)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.12.2019

Předchozí editace: 24.12.2014

Předchozí editace: 1.4.2013