Kód CZ

Přebuz

(Frühbuss)

Připojené: Chaloupky, Rolava

Kostel sv.Bartoloměje Zdroj 2)

1781, pozdně barokní starý kostel byl v roce 1780 přestavěn v pozdně barokním slohu. Je jednolodní s polokruhovým závěsem presbytáře. Nad lodí je štíhlá osmihranná věžička. Jde o venkovský barokní, nově upravený kostel s rokokovým zařízením.

Přebuz kostel sv.  Bartoloměje (3) .jpg Přebuz kostel sv. Bartoloměje (1).jpg

 

Fara Zdroj C)

Ost Část obce se silnicí ke kostelu.JPG Přebuz fara (1).jpg

 

Hřbitov  Zdroj C)

Prebuz-Friedhof.jpg

 

Socha sv.Bartoloměje  Zdroj C)

Před farou

Přebuz socha sv. Bartoloměje (1).jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj C)

Přebuz socha sv. Jana Nepomuckého (1).jpg

 

Dřevěný kříž  Zdroj C)

Před kostelem

Obj Kostel hl.vchod.JPG

 

Smírčí kříž  Zdroj C)

1769

Mordkreuz am Frühbußer Pass.jpg

 

Hrob poručíka Kapperera  Zdroj C)

hrob popraveného poručíka Kapperera, který byl v Přebuzi odsouzen tzv. "Létajícím soudem" a ihned popraven v noci ze dne 20/21. 4. 1945 jen proto, že zde nechal odpočinout vojáky své jednotky; zbytečná smrt jen pár dní před koncem války

Přebuz hrob popraveného poručíka Kapperera.jpg

 

Památník obětem  Zdroj C)

Přebuz pomník obětem 1. sv. války.jpg

 

Škola  Zdroj C)

Obj Bývalá škola.JPG

 

Rytířská jáma  Zdroj C)

Rytířská jáma, doly Přebuz front.JPG

 

Rudný důl Otto  Zdroj C)

Přebuz skelet Hlavní jámy Otto.jpg

 

Dům č.p.46  Zdroj C)

Homestead Nr.46 Přebuz (1).JPG

 

Dům ev.č.45  Zdroj C)

Přebuz chalupa ev. č. 45.jpg

 

Studánka  Zdroj C)

Přebuz stará studánka.jpg

 

Studánka  Zdroj C)

Přebuz studánka u silnice.jpg

 

Velký močál  Zdroj C)

národní přírodní rezervace

 

Přebuzské vřesoviště  Zdroj C)

přírodní památka

PP Přebuzské vřesoviště (2).jpg

 

Velké jeřábí jezero  Zdroj C)

jedno z nejcennějších krušnohorských rašelinišť, asi 4 km severozápadně od Přebuze, a volně přechází do Německa. Pod ochranou obou států se tady v poklidu rozmnožuje malá populace tetřeva hlušce a několik dalších ohrožených ptačích druhů.

PP Rašeliniště Haar (1).jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nejdek, s.o.Nejdek

1961 Okres Sokolov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Přebuz

Historie obce  Zdroj C)

Založení Přebuzi je spojeno s bohatými nálezy cínové rudy. Letopočet údajného založení Přebuzi uvádí přebuzská kronika (založena 1836). Podle ní byla osada Přebuz založena r. 1347 německými kolonisty. Tentýž údaj je uveden v i kronice obce Jelení. Tyto údaje jsou však dnes již neověřitelné, ale dost pravděpodobné. Ještě v roce 1898 byl na stropě jedné z místností v radnici rozeznatelný znak Přebuzi s datem 13.3.1347. Nejstarší minulost Přebuzi je spojena s Jindřichovicemi. Podle kupní smlouvy z roku 1340 koupil ves Jindřichovice Peter Plik z Plikenštejna i s cínovými doly (nejspíše rýžoviště). V tom případě se muselo jednat o ještě neexistující Přebuz, neboť v bezprostřední okolí Jindřichovic nejsou a nikdy nebyla naleziště cínových rud (jen olověné rudy). Mathesus r. 1564 zaznamenal, že v r. 1400 bylo hornictví v Přebuzi v plném rozkvětu. Letopočet 1347 v přebuzské kronice je neprokazatelný, ale historicky věrohodný. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1542, přebuzská pozemková kniha byla založena r. 1543. Listina zásadní důležitosti pochází z r. 1553, kdy byly Přebuzi uděleny některé svobody a výsady. Povýšení Přebuzi na horní městečko r. 1553 mělo velký význam pro rozvoj hornictví. Dolování mělo s ohledem na množství odvalů značný rozsah. Na staré hornické mapě je zakresleno 45 těžených žil. Pro kontrolu báňského podnikání zřídili Šlikové r. 1556 v Přebuzi horní úřad. V době třicetileté války (1618–1648) docházelo k pozvolnému úpadku dolů. Oživení nastalo až koncem 17. století. Právě v období 1698 – 1760 dosáhla prosperita dolů největšího rozkvětu. V 19. století byly podnikány marné pokusy o obnovení těžby. K výraznějšímu obnovení těžby došlo až r. 1933 na Ritterově šachtě švýcarskou společností, která těžní jámu prohloubila a propojila s šachtou Otto. Před druhou světovou válkou ve městě žilo téměř 3000 obyvatel, většinou německé národnosti. Německá říše potřebovala cín k válečným a průmyslovým účelům a tak od švýcarské společnosti důlní závod (pod nátlakem) odkoupila. Vytěžená ruda byla zpracovávána na úpravně, která pracovala ve třísměnném provozu až do května 1945. Po skončení války přešel přebuzský závod pod správu Rudných dolů Příbram. Nastřílená a ještě nevytěžená ruda mohla po skončení války zásobovat úpravnu déle než rok. Po náhodném nálezu smolince byl v r. 1946 zahájen báňský průzkum na uranovou rudu, který byl pro neperspektivnost ukončen. Následně byla provedena likvidace dolů

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

 1446 N

1930

1947

1961

1970

2012

75

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2019

Předchozí editace: 22.2.2015