Kód CZ

Šindelová

(Schindlwald)

Připojena: Krásná Lípa, Obora, Milíře

Kaple sv. Huberta / sv.Terezie z Avily Zdroj C)

V sousedství zámku dřevěná

Šindelová kaple sv. Huberta (4).jpg

 

Socha sv. Huberta  Zdroj C)

V sousedství zámku, barokní

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

V sousedství zámku

Šindelová kříž za Favoritem.jpg

 

Zámeček Favorit -  Neugebaude Zdroj 2) Zdroj C)

V oboře, 1769, přestavěn 1904-6 a adaptován po 1950, zvaný Favorit. v lese zhruba 1,5 km jižně od Šindelové. Dnešní novobarokní podoba z let 1904 až 1906 nahradila původní zámeček, postavený roku 1769. Od založení až do roku 1945 byl v držení rodu Nosticů, poté využíván jako rekreační středisko. Od 90. let vlastnictvím soukromé společnosti, na podzim 2008 bez využití a chátrající nabízen k prodeji.

Ve 2. polovině 18. století jej nechal v rokokovém stylu postavit hrabě František Antonín Nostic a věnoval jej své manželce Marii Alžbětě. Jan Nostic nechal na místě zámečku později vybudovat nový pseudobarokní zámecký komplex. V majetku Nosticů zůstal do roku 1945. komplex šesti budov – vlastního zámku, sídla správce, fořtovny, obydlí pro zámecký personál, kaple a garáže s dílnou. Zámek představuje budova s trojicí křídel, které uzavírají čestný dvůr. Vedle zámku pak byl vybudován rybník.

File:Šindelová zámeček Favorit (1).jpg

 

Železárna  Zdroj C)

Šindelová stará vysoká huť.jpg Šindelová vysoká pec oprava duben 2019 (3) .jpg

 

Obora 2)

 

Modřínová alej  Zdroj C)

Šindelová modřínová alej.jpg

 

Kamenný hřib  Zdroj C)

bizarní uskupení balvanů východně od Šindelové, ukázka přírodního zvětrávání žuly.

duben 2010

 

Památná jíva  Zdroj C)

Jíva v Horní Oboře (2).jpg Jíva v Horní Oboře.jpg

 

Památný javor klen  Zdroj C)

Klen v Horní Oboře.jpg

 

Památný modřín  Zdroj C)

Modřín v Horní Oboře.jpg

 

Památný dvojitý smrk  Zdroj C)

Šindelová dvojitý smrk (1).jpg

 

Památný smrk  Zdroj C)

Padlý, pod zámeckou skálou

Šindelová smrk pod zámeckou skálou.jpg

 

Památný smrk  Zdroj C)

U kříže za zámkem

Šindelová smrk u kříže za Favoritem (2).jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nejdek, s.o.Nejdek

1961 Okres Sokolov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 (Šindelová, Favorit)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2019

Předchozí editace: 22.2.2015