Kód CZ

Nová Paka

Osady: Heřmanice, Podlevín, Vlkov, Zlámaniny

Připojené: Kumburský Újezd, Přibyslav, Pustá Proseč, Radkyně, Studénka, Štikov, Valdov, Vrchovina,

Kostel sv.Mikuláše

Přestavěn 1783-7, průčelí a věž upraveny 1872

 

Fara

 

Klášter paulánů

Zal.1655. Zrušen 1785, od 1872 nemocnice

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Klášterní, paulánů, 1709-24 na místě kostela P.Marie založ.1414

 

Kaple P.Marie

Hřbitovní 1700-1 na místě pův.kapličky

 

Řeckokatolický kostel

18.stol., věž 1788, přenesen sem 1930 z Opavy O.Kretschmerem

 

Mariánský sloup

Se sochami P.Marie, sv.Rocha, sv.Šebestiána, sv.Jana Nepomuckého 1716

 

Sousoší sv.Rodiny

U klášterního kostela 1716

 

Socha sv.Alžběty

Při můstku u klášterakol.1720 okolí M.B.Brauna

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před chudobincem

 

Socha Ecce Homo

Před hřbitovní kaplí 1771

 

Socha Bolestné P.Marie

Před hřbitovní kaplí 1771

 

Socha sv.Mikuláše

Před klášterním kostelem 1783

 

Socha sv. Erazima

Před klášterním kostelem 1783

 

Socha sv. Václava

Na cestě k Brdům 1725

 

Socha sv. Floriána

Na kašně 1814

 

Socha P.Marie

Na cestě k Loučeni 1742

 

Kříž

Zv.Poštmistrův 1773

 

Kříž

Před klášterem 1767

 

Kříž

Zv.Zlámonický 1777

 

Pomník M.Jana Husa

A.Lukáš 1898

 

Pomník J.A.Komenský

St.Suchardy 1912

 

Pomník padlým legionářům

K.Vobišová 1921

 

Pamětní deska J.Tulky

Na rodném domku, od J.Černého 1937

 

Radnice

1827

 

Škola

Neogotická F.Wolf 1864

 

Učňovská škola

Neorenes.se sgrafitovou výzdobou J.Bret 1889

 

Měšťanská škola

Neorenes.1904

 

Reálná škola

L.Skřivánek 1915

 

Hotel Centrál

1906

 

Okresní úřad

Č.Musil, plastická výzdoba B.Kafka aj.Wagner

 

Spořitelna

Č.Musil, plastická výzdoba B.Kafka aj.Wagner

 

Hospodářská záložna

Č.Musil, plastická výzdoba B.Kafka aj.Wagner

 

Pošta

1934

 

Dům č.p.68

Neorenes. S figurálním sgrafitem dle M.Alše, plastická výzdoba od rodiny Suchardovy 1896

 

Schodiště ke kostelu

1737 J.Blažejovský

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nová Paka, s.o.N.Paka

1961 Okres Jičín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

6353

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Heřmanice

 

 

Kód CZ

Podlevín

 

 

Kód CZ

Vlkov

 

 

Kód CZ

Zlámaniny

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.3.2013