Kód CZ

Bystré

Osada:

Kostel sv.Ondřeje

Barokní 1716-19 G.Qadroni, přestavěn po 1750

 

Fara

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nové Město nad Metují s.o. Nové Město nad Metují

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1417

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.3.2013