Kód CZ

Chotělice

Kaple Božského srdce Páně

Zámecká

 

Zámek

1870 neorenesanční

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nový Bydžov, s.o.Nový Bydžov

1961 Okres Hradec Králové

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Smidary

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

636 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

[Kamenice]

 

 

Historie Zdroj C)

O vesnici se dochovaly písemné zprávy z roku 1388, kdy byla ve vlastnictví Markvarta z Kamenice, a roku 1433, kdy pustou vesnici držela pravděpodobně jeho dcera Jitka z Kamenice. Vesnice zanikla pravděpodobně během husitských válek. V polovině 17. století se po ní udrželo pouze pomístní jméno Na Kamenici.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.3.2013